Consumer Law Ready er et videnopbygningsprogram fra Europa-Kommissionen. Indholdet på dette website er kun til informationsbrug-

Websitet og dets indhold er udarbejdet af Europa-Kommissionen. Dog afspejler de kun forfatternes meninger, og Kommissionen og forfatterne kan ikke drages til ansvar for nogen former for brug af oplysningerne deri.

Websitet og dets indhold er ikke juridisk bindende, og det er ikke en formel fortolkning af EU-lovgivningen eller nationale lovgivninger, ej heller kan der gives udførlige eller fuldstændige juridiske råd. Det er ikke hensigten, at dette skal erstatte professionelle, juridiske råd på særlige områder.

Den Europæiske Unions lovgivnings officielle tekster, som er publiceret i Official Journal of the European Union er de eneste versioner, som anses som værende autentiske. Vores formål er at sørge for, at disse oplysninger er rettidige og nøjagtige. Hvis vi bliver gjort opmærksomme på fejl, vil vi forsøge at rette dem - venligst e-mail os at info@consumerlawready.eu eller benyt kontaktformularen.

Vi forbeholder os retten til når som helst, og efter vores vurdering, at skride til handling i forhold til at tilføje, ændre, slette, fjerne eller udelukke indhold.

Websitets oplysninger er:

 

Kun af generel karakter og har ikke til hensigt at adressere særlige omstændigheder hos noget bestemt individ eller nogen enhed;

 

På trods af vores bestræbelser er det ikke nødvendigvis udførligt eller fuldstændigt;

Nogle gange linket til eksterne websites:

Deres indhold er udelukkende deres redaktørers ansvar;

Disse eksterne sider skal ikke anses for værende reklame for noget firma og/eller nogen vare

© European Union, 2014 / 2018. All rights reserved.

Reproduktion er tilladt, såfremt kilden er angivet, undtagen hvor andet er anført. Hvis der skal indhentes tilladelse til reproduktion af oplysninger, skal sådan en tilladelse annullere føromtalte almene tilladelse, og enhver restriktion af brug skal tydeligt fremgå.