Consumer Law Ready is een opleidings- en capaciteitsopbouwprogramma van de Europese Commissie. De inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie.

De website en de inhoud ervan zijn opgesteld voor de Europese Commissie. De website en de inhoud ervan weerspiegelen echter uitsluitend de standpunten van de auteurs, en de Commissie of de auteurs zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

De website en de inhoud ervan zijn niet wettelijk bindend en zijn geen formele interpretatie van het EU-recht of de nationale wetgeving, en evenmin verschaffen ze allesomvattend of volledig juridisch advies. Ze zijn niet bedoeld als een vervanging voor professioneel juridisch advies over welbepaalde aangelegenheden.

De officiële teksten van wetgeving van de Europese Unie die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn de enige authentieke versies. Het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat deze informatie actueel en accuraat blijft. Als wij op de hoogte worden gebracht van fouten, zullen wij trachten deze fouten te verbeteren. E-mail ons op info@consumerlawready.eu of gebruik het contactformulier.

Wij behouden ons op elk moment en naar eigen goeddunken het recht voor om op de website bepaalde maatregelen te nemen, zoals het toevoegen, wijzigen, verwijderen, wissen of opschorten van inhoud.

De informatie op de website is:

uitsluitend van algemene aard en niet bedoeld voor de specifieke omstandigheden van een welbepaalde persoon of entiteit;

ondanks al onze inspanningen, niet noodzakelijk volledig en allesomvattend;

soms gekoppeld aan externe websites:

de inhoud daarvan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan;

deze externe websites mogen niet worden beschouwd als promotie voor een onderneming en/of product

© Europese Unie, 2014 - 2018. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien er voor de reproductie van informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, wordt daardoor de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen voor het gebruik daarin duidelijk worden vermeld.