Berätta för oss vad du tycker

Ge oss din feedback

Hur upplevde du Consumer Law Ready? Eftersom detta är ett pilotprojekt är din feedback mycket viktig: den gör det möjligt att fortsätta utveckla detta projekt. Det tar bara 2 minuter att bidra! Det bästa är om du kan skriva på engelska, franska eller tyska - men vi kommer på ett sätt att översätta dina kommentarer om du inte kan något av dessa tre språk. Vi ser till att varje kommentar tas till vara.