Lär dig och testa dina kunskaper

Onlineresurser

Välkommen till onlineresurserna! Här hittar du studiematerial som i detalj beskriver vad du får och inte får göra, i ditt land och vid handel över gränserna etc.

Vi kommer att se till att CLR-utbildningsmaterial uppdateras med de senaste EU-direktiven så snart den nationella lagstiftningen anpassas

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Krav på förköpsinformation

Vilken information behöver du lämna till konsumenten innan du säljer en vara eller en tjänst? Lär dig mer!

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ångerrätt

Kan konsumenten skicka tillbaka en vara till dig efter att ha köpt och mottagit den? Under vilka förutsättningar? Lär dig mer om ångerrätten!

 

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Konsumenträttigheter och garantier

Vilka är dina skyldigheter som näringsidkare om den vara du sålt slutar att fungera? Läs här för att lära dig allt om konsumenträttigheter och garantier.

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor

Vilka affärsmetoder får du inte använda när du marknadsför dina varor eller tjänster? Vilka avtalsvillkor kan du inte använda? Lär dig mer om otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor!

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Alternativ tvistlösning (ADR) och tvistlösning online (ODR)

Om du kommer i tvist med en kund, finns det något annat du kan göra än att gå till domstol? Läs här för att lära dig allt om ADR och ODR!

Consumer Law Ready i praktiken: Frågor och svar

Dina frågor om Consumer Law Ready

Om du har några frågor om projektet Consumer Law Ready, klicka här

Gör e-testet och få ditt diplom!

Looking for the correct information on the General Data Protection Regulation?

Have a look at the Information Material for SMEs provided by Consumer Law Ready