SME homepage

Be Consumer Law Ready. Specialista

Školení pro SME podniky.

O programu

Consumer Law Ready je vzdělávací program realizovaný specialisty na spotřebitelské právo pro mikro, malé a střední podniky (SME), jako jste vy. Pomůže vám lépe chápat nejnovější evropské i národní spotřebitelské právo. Školení vám umožní získat znalosti o důležitých aspektech spotřebitelského práva, které vám pomohou zlepšit zákaznický servis a zvýšit důvěru spotřebitelů ve váš obchod.

Emilie Pirlot
Emilie Pirlot. Národní školitelka v Lucembursku

Consumer Law Ready je skvělou příležitostí pro malé a střední podniky: bezplatné školení, interaktivní výuka, hraní rolí, ... . Všechny ingredience jsou zde pro úžasný zážitek přístupný všem!

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. Národní školitel v Irsku

Consumer Law Ready umožnil malým a středním podnikům přístup ke spotřebitelskému právu, které se vztahuje na jejich organizaci, ať už obchoduje online, v obchodě nebo na dálku.
Školitelé a právníci si mohou zvyšovat kvalifikaci a využívat nové dovednosti, školit malé a střední podniky o právech, která mají mít zákazníci k dispozici, aby se mohli informovaně rozhodovat.