SME homepage

Be Consumer Law Ready. Specialista

Školení pro SME podniky.

O programu

Consumer Law Ready je vzdělávací program realizovaný specialisty na spotřebitelské právo pro mikro, malé a střední podniky (SME), jako jste vy. Pomůže vám lépe chápat nejnovější evropské i národní spotřebitelské právo. Školení vám umožní získat znalosti o důležitých aspektech spotřebitelského práva, které vám pomohou zlepšit zákaznický servis a zvýšit důvěru spotřebitelů ve váš obchod.

Peter Stonely
Peter Stonely, vedoucí školitel pro Velkou Británii

Consumer Law Ready nám poskytuje příležitost vytvořit síť místních školitelů, kteří pomohou zlepšit vnímání spotřebitelského práva ze strany drobných podnikatelů.