SME homepage

Be Consumer Law Ready. Specialista

Školení pro SME podniky.

O programu

Consumer Law Ready je vzdělávací program realizovaný specialisty na spotřebitelské právo pro mikro, malé a střední podniky (SME), jako jste vy. Pomůže vám lépe chápat nejnovější evropské i národní spotřebitelské právo. Školení vám umožní získat znalosti o důležitých aspektech spotřebitelského práva, které vám pomohou zlepšit zákaznický servis a zvýšit důvěru spotřebitelů ve váš obchod.

Peter Stonely
Peter Stonely, vedoucí školitel pro Velkou Británii

Consumer Law Ready nám poskytuje příležitost vytvořit síť místních školitelů, kteří pomohou zlepšit vnímání spotřebitelského práva ze strany drobných podnikatelů.

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. National Trainer in Ireland

Consumer Law Ready has given SMEs access to consumer law as it applies to their organisation whether it is trading online, from a shop or at a distance.
Trainers & the legal profession can upskill and use the new skills, to train SMEs on rights to have in place for customers to make informed choices.