SME homepage

Bli Consumer Law Ready. Specialist

utbildning för små och medelstora företag.

Om programmet

Consumer Law Ready är ett specialistutbildningsprogram för små och medelstora företagare, som du. Det hjälper dig att förstå och följa den senaste konsumentlagstiftningen i EU. Utbildningen ger dig kunskaper om de centrala aspekterna av konsumenträtt, vilket hjälper dig att förbättra din kundservice och öka konsumenternas förtroende för din affärsverksamhet.

Peter Stonely
Peter Stonely. Nationell kursledare i Förenade kungariket

Consumer Law Ready ger oss en spännande möjlighet att utveckla ett nätverk av lokala kursledare som kan förbättra små och medelstora företags förståelse för konsumenträttslagstiftningen.