Vanliga frågor för små och medelstora företag

Vanliga frågor

Allmänt

Fråga: Vad är Consumer Law Ready?

Svar

Consumer Law Ready är ett specialistutbildningsprogram för mikro-, små och medelstora företag (SME), som hjälper dem att förstå och följa den senaste EU- och nationella konsumentlagstiftningen.

Fråga: Vem ligger bakom projektet?

Svar

Consumer Law Ready är ett projekt som finansieras av Europakommissionen. Eurochambres (Europeiska handelskammarorganisationen i Bryssel, Belgien), i ett konsortium med BEUC (the European Consumer Organisation) [Europeiska konsumentorganisationen] och SMEunited (Den europeiska organisationen för hantverksföretag och små och medelstora företag), driver detta utbildningsprojekt. Deras respektive medlemmar på nationell nivå är också djupt involverade för att maximera spridningen till företagarpubliken. Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå till december 2022.

Fråga: Hur fungerar det?

Svar

Projektet arbetar på olika nivåer:

På europeisk nivå utbildar Eurochambres och dess partners, tillsammans med specialistkursledare och juridiska experter, en nationell kursledare per land. Dessa kallas "huvudkursledare”. 

Huvudkursledarna kommer att utbilda 20 till 30 regionala kursledare i sitt eget land i europeisk och nationell konsumenträtt. Regionala kursledare är sedan rustade att hålla kurser för små och medelstora företag på sina orter. Kurserna genomförs på modersmålet i hemlandet. 

Utbildningsresurser online gör det möjligt för upptagna entreprenörer att lära sig hela innehållet online genom att läsa dokument, delta i frågesporter, titta på videofilmer och slutligen klara ett e-test, vilket bekräftas med ett diplom.

Fråga: Vad omfattar projektet?

Svar

Projektet består av fem moduler:

 • Krav på förköpsinformation (modul 1)
 • Ångerrätt (modul 2)
 • Konsumenträttigheter och garantier (modul 3)
 • Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor (modul 4)
 • Alternativ tvistlösning (ADR) och tvistlösning online (ODR) (modul 5)

Fråga: Omfattar projektet inhemska avtal eller / och avtal över gränserna?

Svar

Projektet omfattar främst inhemska avtal, men innehåller många anvisningar beträffande avtal över gränserna.

Fråga: Täcker projektet handel online och/eller offline?

Svar

Projektet täcker handel både online och offline.

Deltagande i projektet

Fråga: Vilka kan delta i projektet?

Svar

Consumer Law Ready står öppet för ägare till och anställda i små och medelstora företag av alla storlekar, över hela EU samt i Norge och på Island.

För att anmäla dig till ett kurstillfälle i Consumer Law Ready på din ort, navigerar du dig helt enkelt fram till portalen för små och medelstora företag och söker efter utbildningstillfällen som fungerar för dig!

Projektet på lokal nivå

Fråga: Är lokala kurser kostnadsfria?

Svar

Detta projekt finansieras med EU-medel, så Consumer Law Ready-utbildningen, innehållet och marknadsföringsmaterialet är gratis för alla kursledare, nationella eller lokala.

Lokala kursledare får ta betalt av små och medelstora företag som deltar i deras utbildningspass, men de uppmuntras dock att tillhandahålla utbildningen till en så låg kostnad som möjligt. 

De avgifter som debiteras bör täcka organisatoriska kostnader och kursledarens tid

Fråga: Var och när äger lokala kurser rum?

Svar

Kurstillfällena schemaläggs av nationella och lokala kursledare. Logga in och se schemat.

Vilka onlineresurser erbjuder projektet?

Fråga: Vilka onlineresurser för små och medelstora företag erbjuder projektet?

Svar

Consumer Law Ready är ett unikt specialistutbildningsprogram som kommer med omfattande onlineresurser för att tillgodose upptagna entreprenörer!

Projektets webbplats ger dig tillgång till utbildningsresurser online som innehåller:

 • Studiematerial: de 5 ämnen som projektet täcker förklaras i "modulerna", texter som presenterar EU- och nationell konsumentlagstiftning på ditt språk, inklusive ett antal verktygslådor och checklistor
 • Korta videofilmer
 • Frågesporter för att cementera det du lärt dig och ha kul
 • Ett e-test som ger dig möjlighet att få ett diplom
 • Vanliga frågor och ett forum där du kan ställa dina frågor och lära dig av experter och dina kontakter

Fråga: Vilka onlineresurser för kursledare erbjuder projektet?

Svar

För kursledare finns material för att förbereda kurserna tillgängligt online:

 • Undervisningsmaterial som modulerna och Power-Pointpresentationer på ditt språk som är anpassade efter dina nationella specificiteter  mallar till dokument som deltagarförteckningar, diplom eller dataskyddsformulär, marknadsföringsverktyg (utskriv- och redigerbara broschyrer och vykort, inlägg på sociala medier och onlinebanners, bilder etc.)
 • Studieresurser online som videofilmer, frågesporter och ett e-test som du kan hänvisa de små och medelstora företagen till dessa Vanliga frågor och ett forum där du kan ställa dina frågor och lära dig av experter och dina kontakter
 • Endast godkända kursledare (“CLR-kursledare”) har tillgång till materialet.

Fråga: Are you a trader involved in cross-border trade, or you just want to learn about consumer law in another country?

Svar

Bedriver du handel över gränserna eller vill du bara lära dig om konsumentlagstiftningen i att annat land? Consumer Law Ready kan hjälpa dig! Innehållet i varje modul är anpassat till ett visst land och innehåller information om det landets nationella lagstiftning. Du kan få åtkomst till alla ländernas moduler i modularkivet.

Om du vill få tillgång till alla läromedel online (videos, quizzes) och se vad andra människor har ställt för frågor måste du använda en annan e-postadress och skapa ett ytterligare konto. Du kanske exempelvis är en fransk näringsidkare som vill bedriva gränsöverskridande handel med Italien I så fall kan du lära dig om den italienska lagstiftningen med hjälp av Consumer Law Ready genom att hitta modulerna för Italien på denna webbplats. Eller så kan du gå tillbaka till hemsidan och registrera dig genom att klicka på “Italien”. Observera att de nationella versionerna endast tillhandahålls på respektive lands eget språk, så Italiens webbplats och alla resurser finns bara tillgängliga på italienska!

Webbplatsen

Fråga: Hur registrerar jag mig?

Svar

För att registrera dig, fyll i vår "Registrera dig"-sida.

Viss information betraktas som valfri under registreringen och kan lämnas vid ett senare tillfälle, men vi uppmuntrar dig att lämna all information från början eftersom det gör det möjligt för oss att mer exakt tillgodose dina behov.

När registreringen är genomförd kommer du att få ett aktiveringsmeddelande till den e-postadress du angivit. Du måste klicka på länken i e-postmeddelandet för att få fritt tillträde till webbplatsen.

Om du genomför registreringen, men inte får något aktiveringsmeddelande per e-post, så kontakta info@consumerlawready.eu på engelska, spanska, italienska eller franska.

Fråga: Vad gör jag om jag har tekniska problem med webbplatsen?

Svar

Om du har tekniska problem med webbplatsen, kontakta info@consumerlawready.eu på engelska, spanska, italienska eller franska.

Fråga: Vanliga frågor besvarade inte min fråga: Vad kan jag göra nu?

Svar

Du kan navigera dig fram och kontrollera på webbplatsens forum och, om nödvändigt, lägga in en ny tråd. Din fråga kanske intresserar andra besökare och besvaras snabbt.