SME homepage

Бъдете готови за потребителското право. Експертно

обучение за МСП.

За програмата

„Готови за потребителското право“ е експертна обучителна програма за хора и МСП като Вас. Тя ще Ви помогне да разберете и спазвате най-новите правни актове на ЕС по въпросите на потребителите. Обучението позволява да придобиете знания за важните аспекти на потребителското право, които ще Ви помогнат да подобрите обслужването на своите клиенти и да повишите доверието на потребителите във Вашия бизнес.

Peter Stonely
Питър Стоунли. Национален обучител в Обединеното кралство

„Готови за потребителското право“ ни предоставя вълнуваща възможност да развием мрежа от местни обучители, които могат да подобрят начина, по който МСП разбират законодателството в областта на потребителското право.

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. National Trainer in Ireland

Consumer Law Ready has given SMEs access to consumer law as it applies to their organisation whether it is trading online, from a shop or at a distance.
Trainers & the legal profession can upskill and use the new skills, to train SMEs on rights to have in place for customers to make informed choices.