SME homepage

Бъдете готови за потребителското право. Експертно

обучение за МСП.

За програмата

„Готови за потребителското право“ е експертна обучителна програма за хора и МСП като Вас. Тя ще Ви помогне да разберете и спазвате най-новите правни актове на ЕС по въпросите на потребителите. Обучението позволява да придобиете знания за важните аспекти на потребителското право, които ще Ви помогнат да подобрите обслужването на своите клиенти и да повишите доверието на потребителите във Вашия бизнес.

Emilie Pirlot
Емили Пирло. Национален обучител в Люксембург

Consumer Law Ready е чудесна възможност за МСП: безплатно обучение, интерактивно обучение, ролеви игри, ... . Всички съставки са налице за едно невероятно преживяване, достъпно за всички!

Charlie Mernagh Photo
Чарли Мернаг. Национален обучител в Ирландия

Consumer Law Ready дава на МСП достъп до потребителското право, тъй като то се прилага към тяхната организация, независимо дали тя търгува онлайн, от магазин или от разстояние.
Обучителите и юристите могат да повишат квалификацията си и да използват новите умения, за да обучават МСП за правата, които трябва да имат, за да могат клиентите да правят информиран избор.