SME homepage

Бъдете готови за потребителското право. Експертно

обучение за МСП.

За програмата

„Готови за потребителското право“ е експертна обучителна програма за хора и МСП като Вас. Тя ще Ви помогне да разберете и спазвате най-новите правни актове на ЕС по въпросите на потребителите. Обучението позволява да придобиете знания за важните аспекти на потребителското право, които ще Ви помогнат да подобрите обслужването на своите клиенти и да повишите доверието на потребителите във Вашия бизнес.

Peter Stonely
Питър Стоунли. Национален обучител в Обединеното кралство

„Готови за потребителското право“ ни предоставя вълнуваща възможност да развием мрежа от местни обучители, които могат да подобрят начина, по който МСП разбират законодателството в областта на потребителското право.