Учете и проверете своите знания

Онлайн ресурси

Добре дошли в онлайн ресурсите! Тук ще намерите материали за четене, които описват в подробности какво може и какво не може да правите във Вашата страна и при трансгранични продажби, и др.

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация

Каква информация трябва да предоставите на потребителя, преди да продадете продукт или услуга? Научете повече!

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Право на отказ

Може ли потребителят да Ви върне продукт, след като го е купил и получил? При какви условия? Научете повече за правото на отказ!

 

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Права на потребителите и гаранции

Какви са задълженията Ви като търговец, ако продуктът, който сте продали, спре да работи? Прочетете тук, за да знаете всичко за правата на потребителите и гаранциите.

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите

Кои практики нямате право да използвате, когато рекламирате продуктите или услугите си? Какви договорни условия не може да използвате? Научете повече за нелоялните търговски практики и неравноправните условия в договорите!

Module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС)

Ако с клиент имате разногласия, може ли да направите нещо, вместо да завеждате съдебно дело? Прочетете тук, за да знаете всичко за АРС и ОРС!

Готови за потребителското право на практика – въпроси и отговори

Вашите въпроси по „Готови за потребителското право“

Ако имате въпроси по проекта „Готови за потребителското право“, натиснете тук

Решете е-теста и получете своето удостоверение!