Модул 3 Права на потребителите и гаранции

„Готови за потребителското право“ е специализирана обучителна програма за МСП, която им помага да разберат и спазват най-новото европейско и национално законодателство за защита на потребителите.                                                                                                                Третият модул е въведение в темата за законните права на гаранция.

Какво мога да очаквам да науча от този обучителен модул?

Ако продуктите са дефектни, ЕС предоставя на потребителите законни права на гаранция, като например право на ремонт. Тези въпроси са уредени в Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. Наред с другото, от модула ще научите:

за обхвата на приложение на правилата относно гаранциите;

с какви правни средства разполагат потребителите в случай на дефектни продукти;

какво трябва да направите ако потребителите се обърнат към Вас за ремонт или замяна на продукт;

за разликата между законна и търговска гаранция

в какъв срок потребителите могат да предявят правата си ако продуктите са дефектни;

кой следва да докаже че продуктът не отговаря на обещаното

Това изглежда трудна задача, но няма място за притеснения – ще Ви дадем практически примери, за да е по-лесно.

Малко предварителна информация, преди да започнете:

Какво представляват законните права на гаранция?

Потребителите имат право да получат обещаното. Например, ако им продавате непромокаеми обувки, тези обувки би трябвало наистина да са непромокаеми. Иначе потребителите имат право да поискат тяхната поправка или замяна. И то безплатно.

Какво става, ако според мен продуктът не е продаден с дефект?

По принцип потребителят има задължението да докаже, че продуктът не отговаря на договора. Но в срок от най-малко шест месеца след покупката Вие трябва да докажете, че липсата на съответствие (дефектът) не е съществувала от самото начало. В някои държави този срок е по-дълъг.

Мога ли да препратя жалбата на потребителя към производителя?

Не, не можете. Ако сти продали стоки на потребителите, за които се е оказало, че не съответстват на договора за продажба, Вие като продавач трябва да решите проблема в съответствие с приложимите национални правила за продажба на потребителски стоки.

Не чакайте повече, прегледайте модула, за да подобрите обслужването на Вашите клиенти и да повишите доверието им във Вашия бизнес! За още материали или за да се регистрирате за обучителен курс във Вашата държава, посетете нашия уебсайт www.consumerlawready.eu.