Списък на мероприятия

Намерете местен курс

Module
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
гр. София

Готови за потребителското право

Fri 27. Sep 2019, 9:00 am - 5:00 pm
Intelsoft
ж.к. Красна поляна II част, ул. Добротич № 19
1330
hosted by
ECC Bulgaria
ECC Bulgaria
- предоставяне на преддоговорна информация
- правото на отказ
- гаранции и рекламации
- нелоялни търговски практики
- алтернативно решаване на спорове; онлайн решаване на спорове