ЧЗВ за МСП

Често задавани въпроси

Общи

Въпрос: Какво представлява „Готови за потребителското право“?

Отговор

„Consumer Law Ready“ е експертна обучителна програма за малки и средни предприятия (МСП), помагаща им да разберат и спазват най-новото законодателство на ЕС и националната правна уредба по въпросите на потребителите.

Въпрос: Кой стои зад проекта?

Отговор

„Consumer Law Ready“ е проект финансиран от Европейската комисия. Eurochambres – Търговската камара на град Брюксел, Белгия съвместно с , BEUC (European Consumer Organisation) – Европейската организация на потребителите, и SMEunited – Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия, осъществява този обучителен проект.

Членовете на тези организации на национално ниво също са дълбоко ангажирани за достигане в максимална степен до бизнес аудиторията.

Проектът започва през януари 2017 г. и продължава до декември 2022 г.

Въпрос: Как става това?

Отговор

Проектът функционира на различни нива:

На европейско ниво Eurochambres и неговите партньори, заедно със специалисти обучители и правни експерти, обучават по един национален обучител за всяка страна. Това са т.нар. водещи обучители.

Водещите обучители трябва да обучат на европейско и национално потребителско право 20 – 30 регионални обучители в собствената си страна. След това регионалните обучители се подготвят да провеждат обучителни мероприятия за МСП по места. Обученията се провеждат на езика на страната на произход.

Онлайн обучителните ресурси дават възможност на заетите предприемачи да изучават цялото съдържание онлайн – да четат документи, да решават минитестове, да гледат видеа и накрая да държат е-тест, даващ право на удостоверение.

Въпрос: Какво обхваща проектът?

Отговор

Проектът се състои от пет модула:

 • Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация (модул 1)
 • Право на отказ (модул 2)
 • Права на потребителите и гаранции (модул 3)
 • Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите (модул 4)
 • Алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС) (модул 5)

Въпрос: Обхваща ли проектът договори на национално и/или трансгранично ниво?

Отговор

Проектът обхваща най-вече договорите на национално ниво, но са включени и много указания по отношение на трансграничните договори.

Въпрос: Обхваща ли проектът онлайн и/или офлайн търговията?

Отговор

Проектът обхваща както онлайн, така и офлайн търговията.

Участие в проекта

Въпрос: Кой може да участва в проекта?

Отговор

В „Готови за потребителското право“ може да участват собственици и работещи в МСП от всякакъв мащаб от Европейския съюз, Норвегия и Исландия.

За да се запишете за участие в мероприятие на „Готови за потребителското право“ в близост до Вас, отидете на адрес Портал за МСП и потърсете мероприятия, подходящи за Вас!

Проектът на местно ниво

Въпрос: Местните обучения безплатни ли са?

Отговор

Проектът е финансиран с европейски средства, така че обучението, съдържанието и рекламните материали на „Готови за потребителското право“ са на безплатно разположение за всички обучители на национално или местно ниво.

Местните обучители може да поискат МСП да заплатят за обучителните занятия, но все пак се насърчават да провеждат обучението срещу възможно най-ниско заплащане. 

Таксите за участие следва да покриват организационните разходи и времето на обучителя.

Въпрос: Къде и кога се провеждат местните обучения?

Отговор

Датите на провеждане на обученията се определят от националните и местните обучители. Впишете се и прегледайте графика.

Какви онлайн ресурси предлага проектът?

Въпрос: Какви онлайн ресурси предлага проектът за МСП?

Отговор

„Готови за потребителското право“ е уникална експертна обучителна програма с подробни онлайн ресурси, подходящи за заетите предприемачи!

Уебсайтът на проекта Ви дава достъп до онлайн обучителни материали, съдържащи:

 • Материали за четене: 5-те теми, обхванати от проекта, обяснени в модули, текстове, представящи законодателството на ЕС и националната правна уредба в областта на потребителското право на Вашия език, а също и редица инструменти и контролни списъци
 • Кратки видеа
 • Минитестове за затвърждаване на наученото и забавление
 • Е-тест, даващ достъп до удостоверение
 • Често задавани въпроси и форум, в който може да задавате въпросите си и да придобивате знания от експерти и от Ваши колеги

Въпрос: Какви онлайн ресурси предлага проектът за обучителите?

Отговор

За обучителите материали за подготовка на обученията са налични онлайн:

 • Обучителни материали, като модулите и презентации на Вашия език, адаптирани към националните Ви особености, документи образци, като списъци на участниците, удостоверения или формуляри за защита на данните, рекламни материали (брошури и картички за разпечатване, които може да се редактират, публикации за социалните мрежи и онлайн банери, изображения и др.)
 • Онлайн обучителни ресурси като видеа, минитестове и е-тест, които може да предоставяте на МСП, настоящите често задавани въпроси и форум, в който може да задавате въпросите си и да придобивате знания от експерти и от Ваши колеги
 • Само одобрените обучители (обучители на ГПП) имат достъп до материалите.

Въпрос: Вие сте търговец, занимаващ се с трансгранична търговия, или просто искате да се запознаете с потребителското право в друга страна? „Готови за потребителското право“ може да Ви помогне!

Отговор

Всеки модул е написан за конкретна страна и съдържа информация за нейното национално законодателство.

В архива на модулите може да преглеждате модулите за всички страни.

Ако желаете да имате достъп до всички онлайн обучителни материали (видеа, минитестове) и да научите какви въпроси задават другите хора, трябва да използвате друг имейл адрес и да създадете още един профил.

Да речем, че сте френски търговец и желаете да търгувате с Италия. С „Consumer Law Ready“ може да научите какво е италианското законодателство, като на тази страница намерите модулите за Италия. Също така може да се върнете в началната страница и да се регистрирате, като натиснете на „Италия“.

Имайте предвид, че всяка национална версия съществува само на езика на съответната страна, така че ресурсите и уебсайтът за Италия са само на италиански.

Уебсайтът

Въпрос: Как да се регистрирам?

Отговор

За да се регистрирате, попълнете нашата страница за регистрация.

При регистрацията определена информация се счита за незадължителна и може да бъде предоставена на по-късен етап, но Ви насърчаваме да попълните цялата информация още в началото, понеже тя ни позволява да отговорим по по-подходящ начин на Вашите нужди.

След като завършите процеса по регистрация, ще получите съобщение за активиране на предоставения от Вас имейл адрес. За да получите пълен достъп до уебсайта, трябва да натиснете връзката в имейла.

Ако завършите процеса по регистрация, но не получите имейл за активиране, свържете се с info@consumerlawready.eu на английски, испански, италиански или френски език.

Въпрос: Какво да правя, ако имам технически проблем с уебсайта?

Отговор

Ако имате технически проблеми с уебсайта, свържете се с info@consumerlawready.eu на английски, испански, италиански или френски език.

Въпрос: Не намерих отговор на моя въпрос в често задаваните въпроси. Какво мога да направя?

Отговор

Може да прегледате и проверите във форума на уебсайта и ако е необходимо, да публикувате нова тема. Въпросът Ви може да е интересен и за други посетители и ще получи бърз отговор.

 

Забележка: Непременно проверете дали националното Ви потребителско право не се отличава от правото на ЕС.