Готови за потребителското право

Програмата

Чрез материали за четене, видеа, минитестове и е-тест ще получите необходимите знания, за да сте уверени, че Вашето МСП е готово за потребителското право.

Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите

Когато рекламирам моите продукти или услуги на потребителя, има ли нещо, което не трябва да правя? В законодателството на ЕС е дадено определение за нелоялните търговски практики и неравноправните условия в договорите.

Една търговска практика е нелоялна по смисъла на законодателството на ЕС, когато пречи на потребителя да вземе напълно информирано и свободно икономическо решение. Нелоялните търговски практики са забранени в целия Съюз.

Условията в потребителските договори трябва да отговарят на определени стандарти, да са в съответствие с принципа на добросъвестност и да избягват значителна неравнопоставеност в ущърб на потребителя между правата и задълженията на страните по договора.

Как мога да гарантирам, че рекламата ми е в съответствие със законодателството на ЕС? Натиснете тук, за да сте сигурни, че рекламната Ви практика е в съответствие със законодателството!

Алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС)

 

Алтернативното решаване на спорове (АРС), наричано понякога и извънсъдебно решаване на спорове, е процедура, позволяваща на потребители и търговци да решават споровете си извънсъдебно. За целта се ползва безпристрастен орган за АРС, който предлага похвати за решаване на спорове, включващи медиация, арбитраж или смесени методи.

Съгласно законодателството на ЕС АРС може да се ползва при всякакви спорове по договор между търговец и потребител. Продуктите или услугите може да са купени онлайн или офлайн в една и съща страна или в различни страни от ЕС.

Експоненциалният ръст на сделките чрез електронна търговия означава, че броят на споровете, свързани с онлайн покупки, също нараства. Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) е създадена от Европейската комисия с цел да се управлява нарасналият обем такива спорове и да се предложи подкрепа на търговците и потребителите.

Натиснете тук, за да научите повече за алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаването на спорове (ОРС)!

Вашето обучение

Начини за изучаване на потребителското право

Местни курсове

Ще можете да участвате в местен курс и да научите от специалист всичко, което трябва да знаете за потребителското право. Очаквайте скоро!

Онлайн ресурси

Членовете имат онлайн достъп до образователни материали в помощ на изучаването на потребителското право онлайн. Заетите предприемачи ще могат да учат в подходящо за тях време и да решат е-тест, след който наученото ще се потвърди с удостоверение.