Готови за потребителското право

Програмата

Чрез материали за четене, видеа, минитестове и е-тест ще получите необходимите знания, за да сте уверени, че Вашето МСП е готово за потребителското право.

Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация

Какво трябва да кажете на потребителите за продукт или услуга, които предлагате, ПРЕДИ да ги купят?

В Директивата на ЕС за правата на потребителите се изисква да предоставите на потребителя осем ключови информационни елемента, преди той да сключи с Вас договор за продажба или услуга.

Конкретна информация трябва да бъде представена в пункта на продажба, а допълнителна – при сключване на договор от разстояние или извън търговския Ви обект.

Натиснете тук, за да научите кои са тези осем информационни елемента и как трябва да ги представите! Научете какво трябва да правите, ако извършвате трансгранична търговия и обслужвате граждани на друга страна от ЕС, а също и какво се случва, ако не спазвате правните изисквания!

Право на отказ

Правото на отказ е мощен инструмент, който законодателството на ЕС предоставя на потребителите във всички държави – членки на ЕС. То позволява на потребителя да анулира, без да се обосновава, договор в срок от 14 дни от получаване на продукта, обект на договора.

Договорът може да бъде за доставка на стоки, услуги и/или цифрово съдържание. Искате ли да научите всичко за правото на отказ и какво означава това за Вас като търговец?

Натиснете тук, за да научите как правилно да включите правото на отказ в своите договори и как да реагирате, когато потребителят се отказва от договор или Ви връща купен артикул.

Права на потребителите и гаранции

 

Един от най-важните въпроси при продажбата на стоки е гаранцията, тоест че продавачът носи отговорност за всякакви дефекти по продаваните от него стоки. Ако артикул или услуга, които сте продали, са дефектни, спрат да функционират или не са в съответствие с уговореното в договора, каква е Вашата отговорност пред потребителя?

Съгласно законодателството на ЕС търговците трябва да ремонтират или заменят дефектния продукт. Какво е законова гаранция и каква е разликата с търговската гаранция? Какво се случва при трансгранични продажби?

Какво се случва, ако ремонтът на продукт е твърде скъп и търговецът предпочита да го замени или да върне парите на потребителя? Натиснете тук, за да научите всичко за гаранциите за дефектни стоки!

Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите

Когато рекламирам моите продукти или услуги на потребителя, има ли нещо, което не трябва да правя? В законодателството на ЕС е дадено определение за нелоялните търговски практики и неравноправните условия в договорите.

Една търговска практика е нелоялна по смисъла на законодателството на ЕС, когато пречи на потребителя да вземе напълно информирано и свободно икономическо решение. Нелоялните търговски практики са забранени в целия Съюз.

Условията в потребителските договори трябва да отговарят на определени стандарти, да са в съответствие с принципа на добросъвестност и да избягват значителна неравнопоставеност в ущърб на потребителя между правата и задълженията на страните по договора.

Как мога да гарантирам, че рекламата ми е в съответствие със законодателството на ЕС? Натиснете тук, за да сте сигурни, че рекламната Ви практика е в съответствие със законодателството!

Алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС)

 

Алтернативното решаване на спорове (АРС), наричано понякога и извънсъдебно решаване на спорове, е процедура, позволяваща на потребители и търговци да решават споровете си извънсъдебно. За целта се ползва безпристрастен орган за АРС, който предлага похвати за решаване на спорове, включващи медиация, арбитраж или смесени методи.

Съгласно законодателството на ЕС АРС може да се ползва при всякакви спорове по договор между търговец и потребител. Продуктите или услугите може да са купени онлайн или офлайн в една и съща страна или в различни страни от ЕС.

Експоненциалният ръст на сделките чрез електронна търговия означава, че броят на споровете, свързани с онлайн покупки, също нараства. Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) е създадена от Европейската комисия с цел да се управлява нарасналият обем такива спорове и да се предложи подкрепа на търговците и потребителите.

Натиснете тук, за да научите повече за алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаването на спорове (ОРС)!

Вашето обучение

Начини за изучаване на потребителското право

Местни курсове

Ще можете да участвате в местен курс и да научите от специалист всичко, което трябва да знаете за потребителското право. Очаквайте скоро!

Онлайн ресурси

Членовете имат онлайн достъп до образователни материали в помощ на изучаването на потребителското право онлайн. Заетите предприемачи ще могат да учат в подходящо за тях време и да решат е-тест, след който наученото ще се потвърди с удостоверение.

Регистрирайте се сега, за да започнете да учите!