Право на отказ

Гледайте тези видеа с важна информация, преди да изтеглите и прочетете модул 2. След това може да направите краткия ни минитест във връзка с изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, състоящ се от 10 въпроса с множествен избор. Щом решите минитеста, може да продължите с модул 3.

 

Проверете своите знания и започнете минитеста сега!

Като изгледате видеата и след това изтеглите и прочетете модул 2, ще бъдете готови да направите нашия минитест с множествен избор.

Отказ от отговорност: Този минитест се основава единствено на законодателството на ЕС. Следователно правилните отговори може да не отразяват напълно допълнителните изисквания, които може да са приложими във Вашата страна. За да получите точна информация, прегледайте модулите.

Имате