SME homepage

Zaistite si Pripravenosť na práva spotrebiteľov. Odborník

Školenie pre MSP.

Informácie o programe

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je špecializovaný program školení určený pre ľudí v MSP, ako ste vy. Pomôže vám pochopiť a dodržiavať najnovšie práva spotrebiteľov v EÚ. Školenie umožňuje získať znalosti o dôležitých aspektoch práv spotrebiteľov , čo vám pomôže zlepšiť služby poskytované zákazníkom a zvýšiť dôveru spotrebiteľov voči vašej spoločnosti.

Peter Stonely
Peter Stonely. Národný školiteľ v Spojenom kráľovstve

Program Pripravenosť na práva spotrebiteľov je pre nás možnosťou rozvíjania siete miestnych školiteľov, ktorí dokážu pomôcť MSP zlepšiť pochopenie zákonov upravujúcich práva spotrebiteľov.