SME homepage

Zaistite si Pripravenosť na práva spotrebiteľov. Odborník

Školenie pre MSP.

Informácie o programe

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je špecializovaný program školení určený pre ľudí v MSP, ako ste vy. Pomôže vám pochopiť a dodržiavať najnovšie práva spotrebiteľov v EÚ. Školenie umožňuje získať znalosti o dôležitých aspektoch práv spotrebiteľov , čo vám pomôže zlepšiť služby poskytované zákazníkom a zvýšiť dôveru spotrebiteľov voči vašej spoločnosti.

Peter Stonely
Peter Stonely. Národný školiteľ v Spojenom kráľovstve

Program Pripravenosť na práva spotrebiteľov je pre nás možnosťou rozvíjania siete miestnych školiteľov, ktorí dokážu pomôcť MSP zlepšiť pochopenie zákonov upravujúcich práva spotrebiteľov.

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. National Trainer in Ireland

Consumer Law Ready has given SMEs access to consumer law as it applies to their organisation whether it is trading online, from a shop or at a distance.
Trainers & the legal profession can upskill and use the new skills, to train SMEs on rights to have in place for customers to make informed choices.