Pripravenosť na práva spotrebiteľov

Program

Prostredníctvom materiálu na čítanie, videí, kvízov a e-testov získate znalosti potrebné na zabezpečenie toho, že váš MSP bude pripravený na práva spotrebiteľov.

Vaše vzdelávanie

Spôsoby vzdelávania o právach spotrebiteľov

Miestne kurzy

Budete sa môcť pripojiť k miestnemu kurzu a dozvedieť sa všetky potrebné o právach spotrebiteľov od profesionála. Už čoskoro!

Online zdroje

Členovia budú mať prístup k vzdelávacím materiálom, ktorých účelom je pomôcť pri vzdelávaní sa o právach spotrebiteľov online. Zaneprázdnení podnikatelia sa budú môcť vzdelávať v čase, ktorý im vyhovuje, a vyplniť e-test na overenie svojich vedomostí a získanie certifikátu.