Právo na odstúpenie od zmluvy

Pred stiahnutím a prečítaním modulu 2 si pozrite tieto informačné videá. Potom môžete absolvovať náš krátky kvíz, ktorý osahuje 10 otázok s rôznymi odpoveďami na výber, týkajúcich sa požiadaviek na informácie pre uzavretím zmluvy. Po absolvovaní kvízu môžete prejsť na modul 3.

 

Otestujte svoje znalosti a pustite sa do kvízu hneď teraz!

Keď si pozriete vyššie uvedené videá, stiahnete a prečítate si modul 2, budete pripravení na absolvovanie nášho kvízu s viacerými odpoveďami na výber.

Vyhlásenie: Tento kvíz vychádza výlučne z právnych predpisov EÚ. Správne odpovede preto nemusia plne odrážať ďalšie požiadavky, ktoré môžu platiť vo vašej krajine. Presné informácie sú uvedené v moduloch.

Máte