Trainer Homepage

Staňe sa školiteľom programu Pripravenosť na práva

spotrebiteľov! Vyučujte európske MSP o

právach spotrebiteľov.

Informácie o programe

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je vzdelávací program o právach spotrebiteľov, určený pre MSP v celej EÚ. Program Pripravenosť na práva spotrebiteľov poskytujte odborníkom v oblasti spotrebiteľov, ako ste vy, znalosti a pridané zručnosti na školenie MSP vo všetkých aspektoch práv spotrebiteľov.