Trainer Homepage

Hakake „Tarbijaõigusest teadlik“ prgrammi

koolitajaks! Õpetage Euroopa VKEdele 

tarbijaõiguse kohta.

Programmist

“Tarbijaõigusest teadlik“ on üle-Euroopaline tarbijaõiguse teavitusprogramm VKEdele. „Tarbijaõigusest teadlik“ koolitajakursus annab tarbijaõiguse ekspertidele nagu teie lisateadmisi ja -oskusi VKEde koolitamiseks kõigis tarbijaõiguse valdkondades.