Trainer Homepage

Kļūstiet par “Consumer Law Ready”

instruktoru! Māciet Eiropas MVU par

patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu.

Par programmu

”Consumer Law Ready” ir ES mēroga izglītojoša programma par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu, kas paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem. “Consumer Law Ready” instruktoru programma sniedz tādiem ekspertiem patērētāju tiesību jomā kā jums zināšanas un papildu iemaņas, kas nepieciešamas, lai mācītu MVU par visiem patērētāju aizsardzības tiesiskā regulējuma aspektiem.