Trainer Homepage

Postani Consumer Law Ready

Predavač! Podučavajte europske MSP-ove o

potrošačkom pravu.

O programu

Consumer Law Ready je obrazovni program za MSP-ove na temu potrošačkog prava na razini EU-a. Consumer Law Ready programom za Predavača opremaju se stručnjaci za potrošačko pravo poput vas, znanjem i dodatni vještinama kao biste obučavali MSP-ove u pogledu svih aspekata potrošačkog prava.