SME homepage

Esiet gatavs patērētāju aizsardzības tiesiskajam regulējumam. Speciālā

apmācība maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Par programmu

”Consumer Law Ready” ir speciāla apmācību programma MVU īpašniekiem un darbiniekiem – tātad tādiem cilvēkiem kā jūs. Tā palīdzēs jums saprast un ievērot jaunāko ES patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu. Apmācība ļauj jums iegūt zināšanas par svarīgiem patērētāju aizsardzības tiesiskā regulējuma aspektiem, kas palīdzēs jums uzlabot jūsu klientu apkalpošanas kvalitāti un vairot patērētāju uzticību jums kā uzņēmējam.

Peter Stonely
Pīters Stounlijs (Peter Stonely). Nacionālais instruktors Apvienotajā Karalistē

“Consumer Law Ready” sniedz mums aizraujošu iespēju izveidot vietējo instruktoru tīklu, kas varētu uzlabot MVU izpratni par patērētāju tiesību aizsardzības tiesisko regulējumu.

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. National Trainer in Ireland

Consumer Law Ready has given SMEs access to consumer law as it applies to their organisation whether it is trading online, from a shop or at a distance.
Trainers & the legal profession can upskill and use the new skills, to train SMEs on rights to have in place for customers to make informed choices.