Consumer Law Ready

Programma

Izmantojot lasāmos materiālus, videomateriālus, kontrolpārbaudes un e-testus, jūs iegūsiet nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu, ka jūsu MVU atbilst patērētāju aizsardzības tiesiskajam regulējumam.

Jūsu mācības

Veidi, kā mācīties par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu

Vietējie kursi

Jūs varēsiet pievienoties vietējiem kursiem, lai no profesionāļa uzzinātu visu, kas jums jāzina par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu. Drīzumā!

Tiešsaistes resursi

Dalībnieki iegūs piekļuvi mācību materiāliem, kas palīdzēs viņiem mācīties par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu tiešsaistē. Aizņemti uzņēmēji varēs mācīties sev ērtā laikā un izpildīt e-testu, kā arī saņemt sertifikātu, kas apstiprinās apmācības pabeigšanu.