Consumer Law Ready

Programma

Izmantojot lasāmos materiālus, videomateriālus, kontrolpārbaudes un e-testus, jūs iegūsiet nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu, ka jūsu MVU atbilst patērētāju aizsardzības tiesiskajam regulējumam.

Prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas

Kas jums jāpastāsta patērētājiem par preci vai pakalpojumu, PIRMS viņi to nopērk?

ES Direktīva par patērētāju tiesībām nosaka, ka, pirms patērētājs noslēdz ar jums jebkādu pirkšanas vai pakalpojumu līgumu, jums jāsniedz patērētājam astoņi galvenie informācijas elementi.

Noteikta informācija jāsniedz pārdošanas vietā, un papildu informācija jāsniedz, lai noslēgtu līgumu no attāluma vai ārpus tirgotāja uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kas ir šie astoņi galvenie informācijas elementi un kā jums tie jāpasniedz! Noskaidrojiet, kā jums jārīkojas, ja veicat pārrobežu tirdzniecību vai uzrunājat pilsoņus no citas ES valsts, un arī to, kas notiks, ja jūs neievērosiet tiesiskās prasības!

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir iedarbīgs instruments, ko ES tiesību akti nodrošina patērētājiem visās ES dalībvalstīs. Tās ļauj patērētājam bez pamatojuma anulēt līgumu 14 dienu laikā pēc saņemšanas.

Līgums var attiekties uz preču, pakalpojumu un/vai digitālā satura nodrošināšanu. Vai vēlaties zināt visu par atteikuma tiesībām un to, kā tās darbojas attiecībā uz jums kā tirgotāju?

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kā pareizi iekļaut atteikuma tiesības savos līgumos un kā rīkoties gadījumos, kad patērētājs atsakās no līguma vai atgriež nopirktu preci.

Patērētāju tiesības un garantijas

 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas attiecas uz preču pārdošanu, ir “Garantija”, t.i., ka pārdevējs ir atbildīgs par visiem tā pārdoto preču defektiem. Kāda ir jūsu atbildība attiecībā pret patērētāju gadījumos, kad jūsu pārdotajai precei ir defekts, tā pārstāj darboties vai kad prece vai pakalpojums neatbilst līgumam?

Saskaņā ar ES tiesību aktiem tirgotājiem bojātā prece jāsalabo vai jāaizstāj. Kas ir juridiskā garantija un ar ko tā atšķiras no komercgarantijas? Kas notiek pārrobežu tirdzniecības gadījumā?

Kas notiek, ja preces remonts izmaksā pārāk dārgi un tirgotājs labprātāk to aizstātu vai atdotu patērētājam naudu? Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu visu par garantijām precēm ar defektiem!

Negodīga komercprakse un līguma noteikumi

Vai ir kas tāds, ko man nevajadzētu darīt, reklamējot patērētājam savas preces vai pakalpojumus? ES tiesību aktos ir definēta negodīga komercprakse un negodīgi līguma noteikumi.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem komercprakse ir negodīga, ja tā liedz patērētājam iespēju pieņemt brīvu, uz pilnīgu informāciju balstītu ekonomisko lēmumu. Negodīga komercprakse ir aizliegta visā ES.

Noteikumiem patērētāju līgumos jāatbilst noteiktiem standartiem, lai tie atbilstu godprātības principam un neradītu nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam..

Kā es varu nodrošināt, ka mana reklāma atbilst ES tiesību aktiem? Noklikšķiniet šeit, lai pārliecinātos, vai jūsu izmantotā reklamēšanas prakse atbilst tiesību aktiem!

Strīdu alternatīva izšķiršana (SAI) un strīdu izšķiršana tiešsaistē (SIT)

 

Strīdu alternatīva izšķiršana (SAI), kas dažreiz tiek saukta arī par “strīdu ārpustiesas izšķiršanu”, ir procedūra, kas palīdz patērētājiem un tirgotājiem atrisināt savstarpējus strīdus ārpustiesas ceļā. Tā paredz izmantot neieinteresētu SAI struktūru, kas nodrošina tādas strīdu izšķiršanas metodes kā, piemēram, starpniecību, arbitrāžu vai jauktās metodes.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem SAI var izmantot jebkādiem strīdiem, kas saistīti ar līgumu starp tirgotāju un patērētāju. Preces vai pakalpojumi var būt pirkti tiešsaistē vai bezsaistē tajā pašā valstī vai citās ES valstīs.

Ievērojamais e-komercijas darījumu skaita pieaugums nozīmē, ka ir pieaudzis arī ar tiešsaistes pirkumiem saistīto strīdu skaits. Eiropas Komisija radīja strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformu, lai tiktu galā ar šādu strīdu skaita straujo pieaugumu un atbalstītu tirgotājus un patērētājus.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par strīdu alternatīvo izšķiršanu (SAI) un strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT)!

Jūsu mācības

Veidi, kā mācīties par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu

Vietējie kursi

Jūs varēsiet pievienoties vietējiem kursiem, lai no profesionāļa uzzinātu visu, kas jums jāzina par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu. Drīzumā!

Tiešsaistes resursi

Dalībnieki iegūs piekļuvi mācību materiāliem, kas palīdzēs viņiem mācīties par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu tiešsaistē. Aizņemti uzņēmēji varēs mācīties sev ērtā laikā un izpildīt e-testu, kā arī saņemt sertifikātu, kas apstiprinās apmācības pabeigšanu.

Reģistrējieties tūlīt, lai sāktu mācīties!