SME homepage

Olge tarbijaõigusest teadlik. Spetsiaalne

kursus VKEdele.

Programmist

“Tarbijaõigusest teadlik“ on spetsiaalne koolitusprogramm VKEde esindajatele, nagu teie. See aitab mõista ja järgida ELi tarbijaõiguse ajakohaseid reegleid. Tänu kursusele saate teadmisi tarbijaõiguse oluliste tahkude kohta, mis omakorda aitab parandada klienditeenindust ja suurendada tarbijate usaldust teie ettevõtte vastu.

Peter Stonely
Peter Stonely. Riiklik koolitaja

„Tarbijaõigusest teadlik“ annab põneva võimaluse tekitada kohalik koolitajate kogukond, kes aitaksid VKEdel tarbijaõigust paremini tunda.

Charlie Mernagh Photo
Charlie Mernagh. National Trainer in Ireland

Consumer Law Ready has given SMEs access to consumer law as it applies to their organisation whether it is trading online, from a shop or at a distance.
Trainers & the legal profession can upskill and use the new skills, to train SMEs on rights to have in place for customers to make informed choices.