Tarbijaõigusest teadlik

Programm

Lugemismaterjali, videote, viktoriinide ja e-testide abil omandate teadmised, mida vajate selleks, et teie VKE oleks tarbijaõigusest teadlik.

Lepingueelse teabe andmise kohustus

Mida peate tarbijale ENNE ostu ütlema toote või teenuse kohta, mida müüte?

ELi tarbijaõiguste direktiivi järgi peate tarbijale andma infot kaheksa olulise asja kohta, enne kui tarbija sõlmib teiega lepingu kauba või teenuse ostmiseks.

Konkreetset teavet tuleb anda müügikohas, ning eraldi infot juhul, kui leping sõlmitakse sidevahendi abil või väljaspool ettevõtte äriruume.

Klõpsake siin, et näha, milliste kaheksa asja kohta peate teavet andma ja kuidas seda tuleb teha! Siit saate teada, mida teha, kui müüte piiriüleselt tarbijatele mõnes teises ELi riigis ja mis juhtub siis, kui te ei järgi seadusest tulenevaid nõudeid!

Taganemisõigus

Taganemisõigus on ELi õiguses kõigi liikmesriikide tarbijatele tagatud kaalukas vahend. Selle alusel võib tarbija ilma põhjendamata tühistada tarbijalepingu 14 päeva jooksul.

Lepingu ese võib olla kaupade tarnimine või teenuse ja/või digitaalse infosisu pakkumine. Soovite taganemisõiguse kohta kõike teada saada, sh seda, mida teie kui kaupleja tegema peate?

Klõpsake siin, et sada teada, kuidas lisada taganemisõigus oma lepingusse nõuetekohaselt ja kuidas toimida, kui tarbija ostetud kauba tagasi saadab või sõlmitud teenuse või digitaalse infosisu lepingust taganeb.

Tarbijaõigused ja garantiid

 

Kaupade müügi juures on üks olulisemaid küsimusi „garantii“, st müüja vastutus tema müüdud kauba puuduste eest. Kui teie müüdud toode või teenus on puudusega, lakkab töötamast või ei vasta lepingule, siis kuidas te tarbija ees vastutate?

ELi õiguse kohaselt peab kaupleja puudusega toote parandama või asendama. Mis on seadusest tulenev garantii ja kuidas erineb see müügigarantiist? Mis juhtub piiriülese müügi korral?

Mis , kui toote parandamine on liiga kallis ja kaupleja eelistab toote asendamist või tarbijale raha tagasi maksmist? Klõpsake siin, et õppida puudusega tootele kehtivate garantiide kohta!

Ebaausad kaubandustavad ja ebaõiglased lepingutingimused

Kas on asju, mida ma teha ei tohi, kui oma tooteid või teenuseid tarbijale reklaamin? ELi õiguses on määratletud ebaausad kaubandustavad ja ebaõiglased lepingutingimused.

ELi õiguse kohaselt on kaubandustava ebaaus, kui see ei võimalda tarbijal langetada teadlikku ja vaba tarbimisotsust. Ebaausad kaubandustavad on keelatud kogu ELis.

Tarbijalepingu tingimused peavad vastama teatud nõuetele, et olla kooskõlas hea usu põhimõttega ning mitte kutsuda esile lepinguosaliste õiguste ja kohustuste tasakaalustamatust, mis kahjustaks tarbijat.

Kuidas saan tagada, et minu reklaam oleks kooskõlas ELi õigusega? Klõpsake siia, et tagada oma reklaami kooskõla seadustega!

Vaidluste kohtuväline lahendamine (ADR) ja vaidluste internetipõhine lahendamine (ODR)

 

Vaidluste kohtuväline lahendamine (ADR) on menetlus, kus tarbija ja kaupleja vaheline vaidlus lahendatakse ilma kohtusse pöördumata. Seejuures kasutatakse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, mis kasutab selliseid võtteid, nagu vahendamine, vahekohus või kombineeritud meetodid.

Euroopa õiguse kohaselt võib vaidluse kohtuvälist lahendamist kasutada kõigi vaidluste puhul, mis tekivad kaupleja ja tarbija vahelisest lepingust. Tooted või teenused võivad olla ostetud nii samas kui ka teises ELI riigis, samuti internetist.

Koos e-kaubanduse hoogsa kasvuga on suurenenud ka internetist ostetud kaubaga seotud vaidluste arv. Euroopa Komisjon lõi vaidluste internetipõhine lahendamise (ODR) platvormi, et tulla toime selliste vaidluste arvu suurenemisega ning toetada kauplejaid ja tarbijaid.

Klõpsake siin, et saada rohkem teada vaidluste kohtuvälise lahendamise (ADR) ja vaidluste internetipõhise lahendamise (ODR) kohta!

Teie õpingud

Kuidas tarbijaõiguse kohta õppida

Kohalikud kursused

Saate osaleda kohalikul kursusel, mille käigus omandate põhjalikke teadmisi tarbijaõiguse kohta oma ala professionaalilt. Tuleb peagi!

Veebimaterjalid

Liikmed saavad juurdepääsu õppematerjalile, mille abil end tarbijaõiguse küsimustega veebis kurssi viia. Ettevõtjad, kel vaba aega napib, võivad ise valida aja, millal e-teste teha ja oma õpingute kinnituseks sertifikaadi saada.