Začnite

Vykonajte prvý krok, aby ste sa stali schváleným školiteľom

Schválení školitelia programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov absolvujú školenie vedené odborníkom a po získaní certifikátu sú oprávnení a vybavení na poskytovanie školiacich kurzov o právach spotrebiteľov pre MSP v príslušných miestnych oblastiach. Existuje niekoľko podmienok, ktoré musí spĺňať záujemca o post školiteľa programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov. V ideálnom prípade sú uchádzači odborníkmi na práva spotrebiteľov pracujúci v priemysle, v relevantnej obchodnej organizácii alebo sú členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. Ak spĺňate tieto požiadavky, prihláste sa hneď teraz a získajte túto skvelú možnosť zveľadiť svoje znalosti a rozšíriť svoju sieť!

Ako to funguje

Staňte sa certifikovaným školiteľom programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov

Po absolvovaní školenia vedeného odborníkom sa stanete oficiálne certifikovaným školiteľom programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov! Získate certifikát a váš prístup na internetovú stránku sa aktualizuje.

Vytvorte si vlastné školiace stretnutie pre MSP

Po získaní certifikátu môžete vytvoriť vlastné školiace podujatie pre MSP! Stanovte dátum a miesto a vytvorte podujatie na internetovej stránke Pripravenosť na práva spotrebiteľov.

Prvý krok

Začnite!

Zaregistrujte sa na internetovú stránku programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov! Budete mať plný prístup k exkluzívnym zdrojom a môžete sa pustiť do procesu získania štatútu Certifikovaný školiteľ.