SME FAQs

Frequently Asked Questions

Všeobecne

Otázka: Čo je program Pripravenosť na práva spotrebiteľov?

Odpoveď

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je špecializovaný program školení určený pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý im pomáha pochopiť a dosiahnuť súlad s najnovšími európskymi a národnými právami spotrebiteľov.

Otázka: Kto je za projektom?

Odpoveď

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je projekt založený Európskym parlamentom a Európskou komisiou, riadený v spolupráci s Európskou komisiou.
Tento školiaci projekt prevádzkuje BEUC (Európska spotrebiteľská organizácia) v konzorciu s komorou Eurochambres (Obchodná komora v Bruseli, Belgicko) a UEAPME (Európska asociácia remesla, malého a stredného podnikania).

Ich členovia na národnej úrovni sú intenzívne zapojení s cieľom maximalizovať dosah projektu na podnikateľov.

Projekt sa začal v januári 2017 a bude bežať dva roky, do decembra 2018.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď

Projekt funguje na rôznych úrovniach:

Na európskej úrovni organizácia BEUC a jej partneri spolu so špecializovanými školiteľmi a právnymi odborníkmi vyškolia jedného národného školiteľa pre každú krajinu. Títo sú známi ako „vedúci školitelia“.

Vedúci školitelia vyškolia 20 až 30 regionálnych školiteľov vo svojej krajine v oblasti európskeho a národného práva spotrebiteľov. Regionálni školitelia sú potom vybavení, aby mohli viesť školiace podujatia pre MSP vo svojich oblastiach. Školenia sa poskytujú v jazyku krajiny pôvodu.

Vďaka online vzdelávacím zdrojom sa zaneprázdnení podnikatelia môžu naučiť všetok obsah online prostredníctvom čítania dokumentov, účasti v kvízoch, sledovania videí a nakoniec absolvovaním e-testu potvrdeného certifikátom.

Otázka: Čo projekt pokrýva?

Odpoveď

Projekt tvorí päť modulov:

 • Požiadavky na informácie pred uzatvorením zmluvy (modul 1)
 • Právo na odstúpenie od zmluvy (modul 2)
 • Práva spotrebiteľov a záruky (modul 3)
 • Nekalé obchodné praktiky a zmluvné podmienky (modul 4)
 • Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO) (modul 5)

Otázka: Pokrýva projekt domáce a/alebo cezhraničné zmluvy?

Odpoveď

Projekt pokrýva väčšinou domáce zmluvy, no obsahuje aj mnoho informácií o cezhraničných zmluvách.

Otázka: Pokrýva projekt predaj online a/alebo oflline?

Odpoveď

Projekt pokrýva predaj online aj offline.

Účasť v projekte

Otázka: Kto sa môže zúčastniť tohto programu?

Odpoveď

Program Pripravenosť na práva spotrebiteľov je otvorený pre školiteľov, právnych odborníkov a MSP zo všetkých 28 členských štátov EÚ. Materiál je k dispozícii aj na prispôsobenie pre Nórsko a Island.

Platforma je rozdelená na dve oblasti: jedna je určená pre školiteľov a odborníkov, druhá pre MSP. Obidve časti poskytujú príslušným používateľom potrebné informácie a zdroje na splnenie ich požiadaviek.

Projekt na miestnej úrovni

Otázka: Sú miestne školenia bezplatné?

Odpoveď

Tento projekt je financovaný z európskych zdrojov, preto školenie, obsah aj propagačné materiály programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov sú k dispozícii pre všetkých národných aj miestnych školiteľov bezplatne.

Miestni školitelia môžu účtovať poplatky za školiace stretnutia pre MSP, podporujeme ich však v tom, aby školenie poskytovali za čo najnižšie náklady.

Účtované poplatky by mali pokrývať organizačné náklady a čas školiteľa

Otázka: Kedy a kde sa konajú miestne školenia?

Odpoveď

Časy školení stanovujú národné a miestni školitelia. Prihláste sa a pozrite si časový plán.

Aké online zdroje projekt ponúka školiteľom?

Otázka: What online resources does the project offer to SMEs?

Odpoveď

Consumer Law Ready is a unique and specialist training programme which comes with comprehensive online resources to cater for busy entrepreneurs!

The project website provides you with access to online learning resources that contain:

 • Reading material: the 5 topics covered by the project are explained in “Modules”, texts presenting EU and national consumer law in your language, including several toolboxes and checklists
 • Short videos
 • Quizzes to cement your learning and have fun
 • An e-test giving you access to a certificate
 • FAQs and a Forum where you can ask your questions and gain knowledge from experts and from your peers

Otázka: Aké online zdroje projekt ponúka školiteľom?

Odpoveď

Materiály na prípravu pre školiteľov sú k dispozícii online:

 • Učebné materiály vo forme modulov a prezentácií Power Point vo vašom jazyku a a prispôsobené vašim národným špecifikám
 • Dokumenty vo forme šablóny, napr. zoznamy účastníkov, certifikáty alebo formuláre o ochrane údajov
 • Propagačné nástroje (letáky a pohľadnice na vytlačenie a úpravu, príspevky do sociálnych médiá a online bannery, obrázky atď.)
 • Online učebné zdroje ako videá, kvízy a e-testy, na ktoré môžete odkázať MSP
 • Táto časť Často kladené otázky a fórum, kde môžete klásť svoje otázky a získavať znalosti od odborníkov a od svojich kolegov
 • Prístup k materiálom majú len chválení školitelia („školitelia programu Pripravnosť na práva spotrebiteľov“).

Otázka: Ste obchodník, ktorý sa podieľa na cezhraničnom obchode, alebo sa iba chcete dozvedieť viac o spotrebiteľskom práve v inej krajine?

Odpoveď

Program "Consumer Law Ready" vám pri tom môže pomôcť!
Každý modul je napísaný pre určitú krajinu a obsahuje informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch danej krajiny.

K programovým modulom môžete pristupovať zo všetkých krajín uvedených v repozitári modulov:

https://www.consumerlawready.eu/trainer/all-language-module-download-page

Ak chcete mať k dispozícii všetky on-line učebné materiály (videá, skúšobné materiály) a dozvedieť sa viac o otázkach, ktoré kladú iní záujemcovia, potom musíte použiť ďalšiu e-mailovú adresu a vytvoriť si ďalší účet.

Príklad: ste francúzsky obchodník a chcete realizovať cezhraničný obchod s Talianskom. V programe "Consumer Law Ready" môžete získať informácie o talianskej legislatíve tak, že na stránke
https://www.consumerlawready.eu/trainer/all-language-module-download-page
si nájdete moduly pre Taliansko. Alebo sa môžete vrátiť späť na domovskú stránku a zaregistrovať sa kliknutím na "Taliansko".

Upozorňujeme, že každá národná verzia je poskytovaná iba v príslušnom národnom jazyku, takže zdroje a webová stránka pre Taliansko sú k dispozícii iba v taliančine.

Internetová stránka

Otázka: Ako sa môžem zaregistrovať?

Odpoveď

Na registráciu vyplňte stránku "Registrácia".

Niektoré informácie pri registrácii sú voliteľné a možno ich poskytnúť neskôr, odporúčame vám však uviesť všetky informácie hneď na začiatku, pretože nám to umožní poskytnúť vám podporu presne podľa vašich potrieb.

Po zaregistrovaní dostanete na uvedené e-mailovú adresu upozornenie na aktiváciu. Bude potrebné, aby ste klikli na odkaz v tomto e-maili. Získate tak plný prístup k internetovej stránke.

Ak sa zaregstrujete , ale nedostanete aktivačný e-mail, napíšte, prosím, na adresu info@consumerlawready.eu v angličtine, nemčine alebo vo francúzštine.

Otázka: Čo ak mám technický problém s internetovou stránkou?

Odpoveď

Ak máte technické problémy s internetovou stránkou, napíšte, prosím, na adresu info@consumerlawready.eu v angličtine, nemčine alebo vo francúzštine.

 

Otázka: V časti Často kladené otázky som nenašiel odpoveď na svoju otázku. Čo mám robiť ďalej?

Odpoveď

Môžete prejsť na fórum internetovej stránky, prečítať si ho a v prípade potreby založiť nové vlákno. Vaša otázka môže zaujímať aj ostatných návštevníkov a rýchlo bude zodpovedaná.

Poznámka: Zabezpečte kontrolu, či sa vaše národné práva spotrebiteľov odlišujú od práva EÚ.