SME FAQs

Frequently Asked Questions

Všeobecne

Otázka: Čo je program Pripravenosť na práva spotrebiteľov?

Odpoveď

Pripravenosť na práva spotrebiteľov je špecializovaný program školení určený pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý im pomáha pochopiť a dosiahnuť súlad s najnovšími európskymi a národnými právami spotrebiteľov.

Otázka: Kto je za projektom?

Odpoveď

Consumer Law Ready je projekt založený Európskou komisiou. Tento školiaci projekt prevádzkuje Eurochambres (Obchodná komora v Bruseli, Belgicko) v konzorciu s komorou BEUC (Európska spotrebiteľská organizácia) a SMEunited (Európska asociácia remesla, malého a stredného podnikania).

Ich členovia na národnej úrovni sú intenzívne zapojení s cieľom maximalizovať dosah projektu na podnikateľov. Projekt sa začal v januári 2017 a bude bežať do decembra 2022.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď

Projekt funguje na rôznych úrovniach:

Na európskej úrovni organizácia Eurochambres a jej partneri spolu so špecializovanými školiteľmi a právnymi odborníkmi vyškolia jedného národného školiteľa pre každú krajinu. Títo sú známi ako „vedúci školitelia“. 

Vedúci školitelia vyškolia 20 až 30 regionálnych školiteľov vo svojej krajine v oblasti európskeho a národného práva spotrebiteľov. Regionálni školitelia sú potom vybavení, aby mohli viesť školiace podujatia pre MSP vo svojich oblastiach. Školenia sa poskytujú v jazyku krajiny pôvodu. 

Vďaka online vzdelávacím zdrojom sa zaneprázdnení podnikatelia môžu naučiť všetok obsah online prostredníctvom čítania dokumentov, účasti v kvízoch, sledovania videí a nakoniec absolvovaním e-testu potvrdeného certifikátom.

Otázka: Čo projekt pokrýva?

Odpoveď

Projekt tvorí päť modulov:

 • Požiadavky na informácie pred uzatvorením zmluvy (modul 1)
 • Právo na odstúpenie od zmluvy (modul 2)
 • Práva spotrebiteľov a záruky (modul 3)
 • Nekalé obchodné praktiky a zmluvné podmienky (modul 4)
 • Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO) (modul 5)

Otázka: Pokrýva projekt domáce a/alebo cezhraničné zmluvy?

Odpoveď

Projekt pokrýva väčšinou domáce zmluvy, no obsahuje aj mnoho informácií o cezhraničných zmluvách.

Otázka: Pokrýva projekt predaj online a/alebo oflline?

Odpoveď

Projekt pokrýva predaj online aj offline.

Účasť v projekte

Otázka: Kto sa môže zúčastniť tohto programu?

Odpoveď

The Consumer Rights Preparedness program is open to trainers, legal professionals and SMEs from all 27 EU Member States. Material is also available for customization for Norway and Iceland.

The platform is divided into two areas: one for trainers and professionals, the other for SMEs. Both sections provide the relevant users with the necessary information and resources to meet their requirements.

Projekt na miestnej úrovni

Otázka: Sú miestne školenia bezplatné?

Odpoveď

Tento projekt je financovaný z európskych zdrojov, preto školenie, obsah aj propagačné materiály programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov sú k dispozícii pre všetkých národných aj miestnych školiteľov bezplatne.

Miestni školitelia môžu účtovať poplatky za školiace stretnutia pre MSP, podporujeme ich však v tom, aby školenie poskytovali za čo najnižšie náklady.

Účtované poplatky by mali pokrývať organizačné náklady a čas školiteľa.

Otázka: Kedy a kde sa konajú miestne školenia?

Odpoveď

Časy školení stanovujú národné a miestni školitelia. Prihláste sa a pozrite si časový plán.

Aké online zdroje projekt ponúka školiteľom?

Otázka: What online resources does the project offer to SMEs?

Odpoveď

Consumer Law Ready is a unique and specialist training programme which comes with comprehensive online resources to cater for busy entrepreneurs!

The project website provides you with access to online learning resources that contain:

 • Reading material: the 5 topics covered by the project are explained in “Modules”, texts presenting EU and national consumer law in your language, including several toolboxes and checklists
 • Short videos
 • Quizzes to cement your learning and have fun
 • An e-test giving you access to a certificate
 • FAQs and a Forum where you can ask your questions and gain knowledge from experts and from your peers

Otázka: Aké online zdroje projekt ponúka školiteľom?

Odpoveď

Materiály na prípravu pre školiteľov sú k dispozícii online:

 • Učebné materiály vo forme modulov a prezentácií Power Point vo vašom jazyku a a prispôsobené vašim národným špecifikám
 • Dokumenty vo forme šablóny, napr. zoznamy účastníkov, certifikáty alebo formuláre o ochrane údajov
 • Propagačné nástroje (letáky a pohľadnice na vytlačenie a úpravu, príspevky do sociálnych médiá a online bannery, obrázky atď.)
 • Online učebné zdroje ako videá, kvízy a e-testy, na ktoré môžete odkázať MSP
 • Táto časť Často kladené otázky a fórum, kde môžete klásť svoje otázky a získavať znalosti od odborníkov a od svojich kolegov
 • Prístup k materiálom majú len chválení školitelia („školitelia programu Pripravnosť na práva spotrebiteľov“).

Otázka: Ste obchodník, ktorý sa podieľa na cezhraničnom obchode, alebo sa iba chcete dozvedieť viac o spotrebiteľskom práve v inej krajine?

Odpoveď

Program "Consumer Law Ready" vám pri tom môže pomôcť!
Každý modul je napísaný pre určitú krajinu a obsahuje informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch danej krajiny.

K programovým modulom môžete pristupovať zo všetkých krajín uvedených v repozitári modulov.

Ak chcete mať k dispozícii všetky on-line učebné materiály (videá, skúšobné materiály) a dozvedieť sa viac o otázkach, ktoré kladú iní záujemcovia, potom musíte použiť ďalšiu e-mailovú adresu a vytvoriť si ďalší účet.

Príklad: ste francúzsky obchodník a chcete realizovať cezhraničný obchod s Talianskom. V programe "Consumer Law Ready" môžete získať informácie o talianskej legislatíve tak, že na stránke si nájdete moduly pre Taliansko. Alebo sa môžete vrátiť späť na domovskú stránku a zaregistrovať sa kliknutím na "Taliansko".

Upozorňujeme, že každá národná verzia je poskytovaná iba v príslušnom národnom jazyku, takže zdroje a webová stránka pre Taliansko sú k dispozícii iba v taliančine.

Internetová stránka

Otázka: Ako sa môžem zaregistrovať?

Odpoveď

Na registráciu vyplňte stránku "Registrácia".

Niektoré informácie pri registrácii sú voliteľné a možno ich poskytnúť neskôr, odporúčame vám však uviesť všetky informácie hneď na začiatku, pretože nám to umožní poskytnúť vám podporu presne podľa vašich potrieb.

Po zaregistrovaní dostanete na uvedené e-mailovú adresu upozornenie na aktiváciu. Bude potrebné, aby ste klikli na odkaz v tomto e-mail. Získate tak plný prístup k internetovej stránke.

Ak sa zaregistrujete, ale nedostanete aktivačný e-mail, napíšte, prosím, na adresu info@consumerlawready.eu v angličtine, španielčine, taliančine alebo vo francúzštine.

Otázka: Čo ak mám technický problém s internetovou stránkou?

Odpoveď

Ak máte technické problémy s internetovou stránkou, napíšte, prosím, na adresu info@consumerlawready.eu v angličtine, španielčine, taliančine alebo vo francúzštine.

 

Otázka: V časti Často kladené otázky som nenašiel odpoveď na svoju otázku. Čo mám robiť ďalej?

Odpoveď

Môžete prejsť na fórum internetovej stránky, prečítať si ho a v prípade potreby založiť nové vlákno. Vaša otázka môže zaujímať aj ostatných návštevníkov a rýchlo bude zodpovedaná.

Poznámka: Zabezpečte kontrolu, či sa vaše národné práva spotrebiteľov odlišujú od práva EÚ.