Spoznajte ich a otestujte svoje znalosti

Online zdroje

Vitajte v časti venovanej online zdrojom! Nájdete tu materiály na čítanie, ktoré podrobne vysvetľujú, čo môžete a nesmiete robiť, vo svojej krajine a v prípade cezhraničného predaja atď.

Zabezpečíme, aby sa školiace materiály CLR aktualizovali najnovšími smernicami EÚ hneď po úprave vnútroštátnych právnych predpisov

Modul
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Požiadavky na informácie pred uzatvorením zmluvy

 

Otvoriť možnosti konfigurcie položky Požiadavky na informácie pred uzatvorením zmluvy Aké informácie musíte poskytnúť zákazníkovi pred predajom výrobku alebo služby? Zistite viac!

Modul
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Právo na odstúpenie od zmluvy

Otvoriť možnosti konfigurácie položky Právo na odstúpenie od zmluvy Môže vám spotrebiteľ poslať späť výrobok po tom, čo ho kúpil a dostal? Aké sú podmienky? Zisite viac o práve na odstúpenie od zmluvy!

 

Modul
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Práva spotrebiteľov a záruky

Otvoriť možnosti konfigurácie položky Práva spotrebiteľov a záruky Aké sú vase povinnosti ako predajcu, ak výrobok prestane fungovať? Prečítajte si tu kompletné informácie o právach spotrebiteľov a zárukách.

Modul
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nekalé obchodné praktiky a zmluvné podmienky

Otvoriť možnosti konfigurácie položky Nekalé obchodné praktiky a zmluvné podmienky Ktoré praktiky nie sú povolené na propagáciu vašich výrobkov a služieb? Aké zmluvné podmienky nemôžete používať? Zistite viac o nekalých obchodných praktikách a nekalých zmluvných podmienkach!

Modul
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO)

Otvoriť možnosti konfigurácie položiek Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO) Ak máte spor so zákazníkom, dá sa robiť niečo namiesto jeho riešenia na súde? Prečítajte si tu všetko o ARS a RSO!

Pripravenosť na práva spotrebiteľov v praxi: Otázky a odpovede

Vaše otázky týkajúce sa programu Pripravenosť na práva spotrebiteľov

Ak máte otázky týkajúce sa projektu Pripravenosť na práva spotrebiteľov, kliknite sem

Otestujte svoje vedomosti v e-teste a získajte svoj certifikát...

Looking for the correct information on the General Data Protection Regulation?

Have a look at the Information Material for SMEs provided by Consumer Law Ready