Модул 1 Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация

„Готови за потребителското право“ е специализирана обучителна програма за МСП, която им помага да разберат и спазват най-новото европейско и национално законодателство за защита на потребителите. Тя обхваща всички аспекти на търговията.

Първият модул е въведение в темата за прозрачността. В него ще научите за договорите с потребителите и за информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор.

Какво мога да очаквам да науча от този обучителен модул?

В този модул насочваме вниманието към т.нар. изисквания за предоставяне на преддоговорна информация съгласно Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите (Директива относно правата на потребителите – ДПП).

Наред с другото, от модула ще научите:

за кои договори се прилага директивата;

какви са различните изисквания за прозрачност в зависимост от това дали продавате продукти във Вашия магазин извън търговския обект или от разстояние;

как да представите информацията;

какво трябва да направите ако продавате през граница;

какви са последиците ако не предоставите информация на потребителите.

Това изглежда трудна задача, но няма място за притеснения – ще Ви дадем практически примери, за да е по-лесно.

Малко предварителна информация, преди да започнете:

Какво означава „изисквания за предоставяне на преддоговорна информация“?

„Пред“ означава „преди“, а „договорна“ се отнася до сключен договор. Идеята е, че предоставяте определена информация на потребителите, преди да сключите договор с тях. В Директивата относно правата на потребителите е посочена информацията, които се счита за много важна, така че потребителят да може да вземе информирано решение, преди да сключи договор.

Имам ли задължение за предоставяне на различна информация, ако продавам онлайн или в магазин?

Потребител, който влиза в магазин, се нуждае от различна информация в сравнение с потребител, който извършва покупка онлайн. Информацията онлайн трябва да включва например географски адрес, необходимостта от алтернативен начин за контакт по електронна поща или правото на връщане на продукт, поръчан от разстояние (вижте повече по тази тема в модул 2 на „Готови за потребителското право“).

Не чакайте повече, прегледайте модула, за да подобрите обслужването на Вашите клиенти и да повишите доверието им във Вашия бизнес! За още материали или за да се регистрирате за обучителен курс във Вашата държава, посетете нашия уебсайт www.consumerlawready.eu.