Модул 2 Право на отказ

„Готови за потребителското право“ е специализирана обучителна програма за МСП, която им помага да разберат и спазват най-новото европейско и национално законодателство за защита на потребителите.

Вторият модул е въведение в темата за едно от най-важните права на потребителите – правото на отказ. Ще научите какво включва правото на отказ, при какви обстоятелства потребителите могат да се възползват от него и как най-добре да се справите в ситуация, когато клиент упражни правото си на отказ.

Какво мога да очаквам да науча от този обучителен модул?

Правото на отказ е заложено в Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите (Директива относно правата на потребителите – ДПП). Тя се прилага във всички държави – членки на Европейския съюз.
Наред с другото, от модула ще научите:

какво представлява правото на отказ;

при договори за продажба от разстояние и т.нар. договори извън търговския обект;

какво да правите, ако потребителите се възползват от това право;

какво да включите във формуляра за отказ;

какво става, ако предлагате продукти или услуги извън Вашата държава.

Това изглежда трудна задача, но няма място за притеснения – ще Ви дадем практически примери, за да е по-лесно.

Малко предварителна информация, преди да започнете:

Какво представлява правото на отказ?

Правото на отказ позволява на потребителите да развалят определени потребителски договори в срок от 14 дни след получаването на продукта или след сключването на договора за услуги или цифрово съдържание.

Защо потребителите разполагат с такова право?

При договорите от разстояние потребителят няма възможност да види характеристиките на продукта. Поради това потребителите се нуждаят от възможност да изпробват и проверят продукта. В случаите на договори извън търговския обект, например ако търговецът продава продукт на прага на дома на потребителя, последният може да се окаже в уязвима ситуация, подложен на натиск. Поради това на потребителя се дава известно време да обмисли предложението.

Мога ли да изключа правото на отказ?

Не, не можете. То е задължително право и никога не може да се изключва. Точно обратното: Вие дори трябва да информирате потребителите, че имат такова право. Ако не го направите, това може да има последствия за Вас.

Не чакайте повече, прегледайте модула, за да подобрите обслужването на Вашите клиенти и да повишите доверието им във Вашия бизнес! За още материали или за да се регистрирате за обучителен курс във Вашата държава, посетете нашия уебсайт www.consumerlawready.eu.