Модул 5 Алтернативно разрешаване/ онлайн решаване на спорове

„Готови за потребителското право“ е специализирана обучителна програма за МСП, която им помага да разберат и спазват най-новото европейско и национално законодателство за защита на потребителите.

Петият модул е въведение в темата за алтернативното разрешаване на спорове (АРС). Тук ще намерите начини за бързо и ефективно разрешаване на спорове с потребители, без да се налага да прибягвате до съда и дори без да Ви е нужен адвокат!

Какво мога да очаквам да науча от този обучителен модул?

Във всяка държава има специални органи за АРС, чрез които можете да решавате спорове, и в този модул ще научите:

какво могат да правят тези органи

какви са предимствата от използването на АРС

къде да намерите органите за АРС

как работят те

Ще научите, че законът Ви задължава да информирате потребителите за АРС. Но няма място за притеснения – ще Ви дадем много ясни контролни списъци какво точно трябва да направите.

Малко предварителна информация, преди да започнете:

Какво представлява АРС?

Алтернативното разрешаване на спорове (АРС), наричано понякога „извънсъдебно разрешаване на спорове“, е процедура за решаване на спорове между потребители и търговци, без да е нужно да се прибягва до съда. Тази процедура включва участието на орган за АРС – безпристрастен орган, който използва техники за разрешаване на спорове, включително медиация, арбитраж или смесени методи.

АРС е лесна за използване и безпристрастна процедура, не е свързана с големи разходи, ефективна е и има редица други предимства в сравнение с воденето на съдебно дело.

Какво да правите, ако търгувате онлайн?

Ако сте онлайн търговец, можете да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС).
Използването на платформата е безплатно и Ви дава възможност да комуникирате с чуждестранни потребители на Вашия собствен език (преводът се осигурява от платформата). Съществува възможност и за получаване на подкрепа през целия процес. В този модул ще Ви обясним какво може да направи за Вас платформата.                                                                                                                                                В него се дават и много примери на казуси и ситуации, които могат да се решат с помощта на АРС и ОРС, както и препратки, на които можете да намерите тези органи и повече информация.

Не чакайте повече, прегледайте модула, за да подобрите обслужването на Вашите клиенти и да повишите доверието им във Вашия бизнес! За още материали или за да се регистрирате за обучителен курс във Вашата държава, посетете нашия уебсайт www.consumerlawready.eu.