Consumer Law Ready

Programmet

Med hjälp av studiematerial, videofilmer, frågesporter och e-tester kommer du att skaffa dig den kunskap som krävs för att säkerställa att ditt lilla eller medelstora företag är Consumer Law Ready, d.v.s. redo för konsumenträtt.

Ditt lärande

Sätt att lära sig om konsumenträtt

Lokala kurser

Du kommer att kunna anmäla dig till en lokal kurs för att lära dig allt du behöver veta om konsumenträtt av en specialist. Kommer snart!

Onlineresurser

Medlemmar får tillgång till utbildningsmaterial som hjälper dem att lära sig om konsumenträtt online. Upptagna entreprenörer har möjlighet att förlägga studierna till tider som passar dem och genomföra ett e-test som beräftar deras kunskaper med ett diplom.