Consumer Law Ready

Programmet

Med hjälp av studiematerial, videofilmer, frågesporter och e-tester kommer du att skaffa dig den kunskap som krävs för att säkerställa att ditt lilla eller medelstora företag är Consumer Law Ready, d.v.s. redo för konsumenträtt.

Krav på förköpsinformation

Vad måste du förmedla till konsumenterna om en vara eller tjänst du erbjuder INNAN de köper den?

EU:s direktiv om konsumenträttigheter kräver att du lämnar nyckelinformation på 8 punkter till konsumenterna innan de ingår köpe- eller tjänsteavtal med dig.

Specifik information måste presenteras vid försäljningsstället och ytterligare information måste presenteras om ni ingår avtalet på distans eller utanför dina fasta affärslokaler.

Klicka här för att lära dig vilka dessa 8 punkter med nyckelinformation är och hur du måste förmedla dem. Lär dig vad du ska göra om du idkar handel över gränserna och vänder dig till medborgare i andra EU-länder och också vad som händer om du inte uppfyller de rättsliga kraven!

Ångerrätt

Ångerrätten är ett kraftfullt verktyg som EU-rätten ger konsumenter i alla EU:s medlemsstater. Den gör det möjligt för konsumenten att utan motivering ångra ett avtal inom 14 dagar från mottagandet.

Avtalet kan handla om leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll. Vill du veta allt om ångerrätten och hur den fungerar för dig som näringsidkare?

Klicka här för att lära dig hur du inkluderar ångerrätten i dina avtal på ett korrekt sätt och hur du ska agera när en konsument ångrar ett avtal eller skickar tillbaka en köpt vara.

Konsumenträttigheter och garantier

 

En av de viktigaste frågorna när det gäller försäljning av varor är "garantin", d.v.s. att säljaren ansvarar för alla fel i varor som hen sålt. Vilka skyldigheter har du gentemot konsumenten om en vara eller en tjänst du sålt är defekt, slutar att fungera eller inte överensstämmer med det ingångna avtalet?

Enligt EU-rätten måste näringsidkare reparera eller byta ut defekta varor. Vad är en rättslig garanti och hur skiljer den sig från en kommersiell garanti? Vad händer vid försäljning över gränserna?

Vad händer om det skulle bli för dyrt att reparera en vara och näringsidkaren skulle föredra att byta ut den eller ge konsumenten pengarna tillbaka? Klicka här för att lära dig allt om garantier vid fel i varan!

Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor

Finns det något jag måste undvika när jag annonserar ut mina varor eller tjänster till konsument? EU-rätten definierar vad som är otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor.

Affärsmetoder är enligt EU-lagstiftningen otillbörliga om de hindrar konsumenten från att fatta välgrundade och fria affärsbeslut. Otillbörliga affärsmetoder är förbjudna i hela EU.

Villkoren i konsumentavtal måste uppfylla vissa standards för att inte strida mot kravet på god sed och för att undvika en obalans i avtalsparternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten.

Hur säkerställer jag att min marknadsföringsmetoder uppfyller kraven i EU-lagstiftningen? Klicka här för att se till att dina marknadsföringsmetoder följer lagen!

Alternativ tvistlösning (ADR) och tvistlösning online (ODR)

 

Alternativ tvistlösning (ADR), som ibland också kallas "tvistlösning utanför domstol" är ett förfarande som gör det möjligt för konsumenter och näringsidkare att lösa tvister utanför domstol. Det sker med hjälp av ett opartiskt tvistlösningsorgan som använder tvistlösningsmetoder som innefattar medling, skiljeförfarande eller en kombination av metoder.

Enligt EU-rätten kan alternativ tvistlösning användas vid alla tvister mellan näringsidkare och konsumenter som härrör från ett avtal. Varor eller tjänster kan ha köpts online eller offline i samma land eller i andra EU-länder.

Exponentiell tillväxt av antalet e-handelstransaktioner betyder att antalet tvister relaterade till onlineköp också har ökat. Plattformen för tvistlösning online (ODR) skapades av Europakommissionen för att hantera ökningen av sådana tvister och ge stöd till näringsidkare och konsumenter.

Klicka här för att lära dig mer om alternativ tvistlösning (ADR) och tvistlösning online (ODR)!

Ditt lärande

Sätt att lära sig om konsumenträtt

Lokala kurser

Du kommer att kunna anmäla dig till en lokal kurs för att lära dig allt du behöver veta om konsumenträtt av en specialist. Kommer snart!

Onlineresurser

Medlemmar får tillgång till utbildningsmaterial som hjälper dem att lära sig om konsumenträtt online. Upptagna entreprenörer har möjlighet att förlägga studierna till tider som passar dem och genomföra ett e-test som beräftar deras kunskaper med ett diplom.

Registrera dig nu och kom igång med studierna!