Consumer Law Ready

Program

Pomocí textů, videí, kvízů a e-testů získáte znalosti potřebné k tomu, aby váš SME podnik byl připraven na spotřebitelské právo (Consumer Law Ready).

Vaše vzdělávání

Způsoby, jak se dozvědět o spotřebitelském právu

Lokální kurzy

Budete se moci zúčastnit lokálního kurzu, kde se od odborníků dozvíte vše, co potřebujete vědět. Už brzo!

Online zdroje

Členové budou mít přístup k výukovému materiálu, kde se dozví o spotřebitelském právu (Consumer Law) online. Pracovně vytížení podnikatelé se budou moci vzdělávat ve svém volném čase a absolvovat e-testy, které ověří jejich znalosti a kde obdrží certifikát.