Nekalé obchodní praktiky a smluvní podmínky

Shlédněte tato informativní videa ještě před tím, než si stáhnete a přečtete modul 4. Pak můžete absolvovat náš krátký kvíz, který má 10 otázek s multiple-choice odpověďmi o požadavcích na předsmluvní informace. Po úspěšném složení kvízu můžete pokračovat v modulu 5.

 

Otestujte si své vědomosti a spusťte kvíz!

Po shlédnutí všech videí výše si stáhnete, prostudujte modul 4 a budete připraveni absolvovat multiple-choice kvíz.

Prohlášení: Tento kvíz vychází z evropského práva. Proto je tedy možné, že správné odpovědi nekorespondují s dodatečnými požadavky platnými ve vaší zemi. Přesné informace ověřte v modulech.

Odpověděli jste správně na