Consumer Law Ready je program Evropské komise k tvorbě kapacit. Obsah této webové stránky je pouze informativní.

Webové stránky a obsah byly připraveny pro Evropskou komisi. Stránky však odrážejí názory pouze autorů stránek. Evropská komise ani autoři neodpovídají za následky použití informací uvedených na stránkách.

Webové stránky ani jejich obsah nejsou právně závazné, a jejich výklad není oficiálním výkladem EU ani vnitrostátního práva a tedy neposkytují komplexní ani kompletní právní poradenství. Jejich cílem není nahradit odborné právní poradenství na daná témata.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a dle našeho uvážení upravit, doplnit, odstranit nebo dočasně odstranit obsah webu.

Informace webových stránek jsou:

obecné povahy a nekladou si za cíl, řešit specifické okolnosti určitých osob ani subjektů;

i navzdory našemu úsilí, nemusejí být komplexní a kompletní;

někdy odkazují na externí webové stránky:

za jejich obsah ručí výlučně jejich autoři;

tyto externí stránky by se neměly považovat za propagaci společností a/nebo výrobku.

© Evropská unie, 2014 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce je povolena, při zveřejnění zdroje, není-li uvedeno jinak. V případech, kdy je nutné nutné získat předchozí souhlas s reprodukcí informací, takový souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a musí jasně indikovat omezení použití.

Doporučujeme uživatelům, aby nahlédli do prohlášení o autorském právu uvedených na externích webových stránkách uvedených na webu Consumer Law Ready.