Ξεκινήστε

Κάντε το πρώτο βήμα για να γίνετε εγκεκριμένος εισηγητής

Οι εγκεκριμένοι εισηγητές του Consumer Law Ready λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και, εφόσον λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, έχουν τα προσόντα και την άδεια να παρέχουν μαθήματα δικαίου του καταναλωτή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή τους. Για να κάνετε τη σχετική αίτηση και να γίνετε εισηγητής του Consumer Law Ready, ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις: Ιδανικά, οι υποψήφιοι έχουν εξειδίκευση στο δίκαιο του καταναλωτή κι εργάζονται στον κλάδο, σε οργανισμούς με συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών. Εάν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, κάντε άμεσα αίτηση κι επωφεληθείτε από μια εξαιρετική ευκαιρία για να διευρύνετε τις γνώσεις και το δίκτυό σας!

Πώς λειτουργεί

Γίνετε πιστοποιημένος εισηγητής του Consumer Law Ready

Αφού ολοκληρώσετε την ειδική εκπαίδευσή σας, θα είστε πλέον πιστοποιημένος εισηγητής του Consumer Law Ready! Θα λάβετε πιστοποιητικό και θα αναβαθμιστεί η πρόσβασή σας στον ιστότοπο.

Δημιουργήστε τη δική σας εκπαιδευτική συνεδρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εφόσον λάβετε την πιστοποίηση, μπορείτε να οργανώνετε δικές σας εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις! Επιλέξτε την ημερομηνία και τον τόπο που σας βολεύουν, και δημιουργήστε την εκδήλωση στον ιστότοπο του Consumer Law Ready

Το πρώτο βήμα

Ξεκινήστε!

Κάντε εγγραφή στον ιστότοπο του Consumer Law Ready! Θα έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικές πηγές και θα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία για να γίνετε πιστοποιημένος εισηγητής.