Да започваме

Направете първата стъпка и станете одобрен обучител

Одобрените обучители на „Готови за потребителското право“ получават експертно обучение и след сертификация са подготвени и имат право да провеждат обучителни курсове по потребителско право за МСП в своите местни райони. Кандидатстването за обучител на „Готови за потребителското право“ е свързано с няколко изисквания: в идеалния случай кандидатите са експерти по потребителско право, работещи в индустрията, подходяща стопанска организация или са членове на европейска асоциация на потребители. Ако това описание отговаря на Вашето, кандидатствайте сега за тази изключителна възможност да натрупате познания и да разширите своята мрежа!

Как става това

Станете сертифициран обучител на „Готови за потребителското право“

След като приключите експертното обучение, ще бъдете официален сертифициран обучител на „Готови за потребителското право“! Ще получите удостоверение и нивото Ви на достъп в уебсайта ще бъде повишено.

Създайте собствено обучително занятие за МСП

След като се сертифицирате, може да създадете собствено обучително мероприятие за МСП! Определете датата и мястото на провеждане и създайте мероприятието на уебсайта на „Готови за потребителското право“.

Първата стъпка

Да започваме!

Регистрирайте се на уебсайта „Готови за потребителското право“! Ще имате достъп до специални ресурси и може да започнете процеса по придобиване на сертификация за обучител.