А
регистрация
Б
регистрирайте се за участие в обучение за обучители
В
станете сертифициран обучител на „Готови за потребителското право“
Г
завършете профила си и създайте своя курс
Обучение на обучители

Участвайте в обучение за обучители!

Намерете обучение за обучители близо до Вас! Ще бъдете обучени от експертите обучители на „Готови за потребителското право“, които ще Ви предадат знанията и уменията, за да организирате свое собствено обучително мероприятие. Вижте списъка по-долу за евентуални предстоящи мероприятия във Вашия регион.

New courses coming soon – in the meanwhile, you can take the online courses or contact lead trainer + info@consumerlawready.eu to get information and state interest.