TRAINER FAQs

Често задавани въпроси

Общи

Въпрос: Какво представлява „Готови за потребителското право“?

Отговор

„Consumer Law Ready“ е експертна обучителна програма за малки и средни предприятия (МСП), помагаща им да разберат и спазват най-новото законодателство на ЕС и националната правна уредба по въпросите на потребителите.

Въпрос: Кой стои зад проекта?

Отговор

„Consumer Law Ready“ е проект финансиран от Европейската комисия. Eurochambres – Търговската камара на град Брюксел, Белгия съвместно с , BEUC (European Consumer Organisation) – Европейската организация на потребителите, и SMEunited – Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия, осъществява този обучителен проект.

Членовете на тези организации на национално ниво също са дълбоко ангажирани за достигане в максимална степен до бизнес аудиторията.

Проектът започва през януари 2017 г. и продължава до декември 2022 г.

Въпрос: Как става това?

Отговор

The project operates at different levels:

At European level, Eurochambres and its partners, together with specialist trainers and legal experts, train one national trainer for each country. These are the so-called leading trainers.

Lead trainers must train 20 to 30 regional trainers in their own country on European and national consumer law. Regional trainers then prepare for SME training events on the ground. The trainings are conducted in the language of the country of origin.

Online training resources enable employed entrepreneurs to study all content online - to read documents, solve tests, watch videos and finally hold an e-test entitling to a certificate.

Въпрос: Какво обхваща проектът?

Отговор

The project consists of five modules:

  • Prerequisite information requirements (module 1)
  • Right of withdrawal (module 2)
  • Consumer rights and guarantees (module 3)
  • Unfair commercial practices and unfair terms in contracts (module 4)
  • Alternative Dispute Resolution (ADR) and Online Dispute Resolution (ADR) (Module 5)

Въпрос: Обхваща ли проектът договори на национално и/или трансгранично ниво?

Отговор

The project mainly covers contracts at national level, but many guidelines on cross-border contracts are also included.

Въпрос: Обхваща ли проектът онлайн и/или офлайн търговията?

Отговор

The project covers both online and offline trade.

Участие в проекта

Въпрос: Кой може да участва в проекта?

Отговор

В „Готови за потребителското право“ може да участват собственици и работещи в МСП от всякакъв мащаб от Европейския съюз, Норвегия и Исландия.

За да се запишете за участие в мероприятие на „Готови за потребителското право“ в близост до Вас, отидете на адрес Портал за МСП и потърсете мероприятия, подходящи за Вас!

Въпрос: Как да кандидатствам за курс, за да стана и аз обучител на ГПП?

Отговор

Желаете да проведете обучително занятие за МСП във Вашето населено място? Първо, трябва да участвате в национално обучително мероприятие за обучители, което се провежда от определения за Вашата страна водещ обучител. 

За да кандидатствате, посетете раздела Обучители, където ще видите график на мероприятията за обучение на обучители във Вашата страна. 

След като завършите обучението, ще имате подготовката и правото да готвите и провеждате Ваше собствено обучение за местните МСП. 

Нивото на профила Ви в „Готови за потребителското право“ ще бъде повишено и ще получите достъп до поредицата от материали, които ще Ви помагат да създавате и организирате свои обучителни мероприятия.

Въпрос: Как се подбират участниците за обучение на обучители и как се информират за следващите етапи?

Отговор

Участниците се подбират въз основа на различни критерии — наши експерти ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят дали може да се включите в национално мероприятие по обучение на обучители.

След като се запишете на курса, експертите ни ще Ви дадат насоки и контролен списък със следващите етапи. Освен това нивото на профила Ви ще бъде повишено, за да имате достъп до всички проектни ресурси за обучители. 

Проектът на местно ниво

Въпрос: Местните обучения безплатни ли са?

Отговор

Проектът е финансиран с европейски средства, така че обучението, съдържанието и рекламните материали на „Готови за потребителското право“ са на безплатно разположение за всички обучители на национално или местно ниво.

Местните обучители може да поискат МСП да заплатят за обучителните занятия, но все пак се насърчават да провеждат обучението срещу възможно най-ниско заплащане. 

Таксите за участие следва да покриват организационните разходи и времето на обучителя.

Въпрос: Къде и кога се провеждат местните обучения?

Отговор

Датите на провеждане на обученията се определят от националните и местните обучители. Впишете се и прегледайте графика.

Online Resources

Въпрос: Въпрос: Какви онлайн ресурси предлага проектът за обучителите?

Отговор

За обучителите материали за подготовка на обученията са налични онлайн:

  • Обучителни материали, като модулите и презентации на Вашия език, адаптирани към националните Ви особености, документи образци, като списъци на участниците, удостоверения или формуляри за защита на данните, рекламни материали (брошури и картички за разпечатване, които може да се редактират, публикации за социалните мрежи и онлайн банери, изображения и др.)
  • Онлайн обучителни ресурси като видеа, минитестове и е-тест, които може да предоставяте на МСП, настоящите често задавани въпроси и форум, в който може да задавате въпросите си и да придобивате знания от експерти и от Ваши колеги
  • Само одобрените обучители (обучители на ГПП) имат достъп до материалите.

Въпрос: Вие сте търговец, занимаващ се с трансгранична търговия, или просто искате да се запознаете с потребителското право в друга страна? „Готови за потребителското право“ може да Ви помогне!

Отговор

Всеки модул е написан за конкретна страна и съдържа информация за нейното национално законодателство.

В архива на модулите може да преглеждате модулите за всички страни.

Ако желаете да имате достъп до всички онлайн обучителни материали (видеа, минитестове) и да научите какви въпроси задават другите хора, трябва да използвате друг имейл адрес и да създадете още един профил.

Да речем, че сте френски търговец и желаете да търгувате с Италия. С „Готови за потребителското право“ може да научите какво е италианското законодателство, като на тази страница намерите модулите за Италия. Също така може да се върнете в началната страница и да се регистрирате, като натиснете на „Италия“.

Имайте предвид, че всяка национална версия съществува само на езика на съответната страна, така че ресурсите и уебсайтът за Италия са само на италиански.

Уебсайтът

Въпрос: Как да се регистрирам?

Отговор

За да се регистрирате, попълнете нашата страница за "регистрация".

При регистрацията определена информация се счита за незадължителна и може да бъде предоставена на по-късен етап, но Ви насърчаваме да попълните цялата информация още в началото, понеже тя ни позволява да отговорим по по-подходящ начин на Вашите нужди.

След като завършите процеса по регистрация, ще получите съобщение за активиране на предоставения от Вас имейл адрес. За да получите пълен достъп до уебсайта, трябва да натиснете връзката в имейла.

Ако завършите процеса по регистрация, но не получите имейл за активиране, свържете се с info@consumerlawready.eu На английски, испански, италиански или френски език.

Въпрос: Какво да правя, ако имам технически проблем с уебсайта?

Отговор

Ако имате технически проблеми с уебсайта, свържете се с info@consumerlawready.eu На английски, испански, италиански или френски език.

 

Въпрос: Не намерих отговор на моя въпрос в често задаваните въпроси. Какво мога да направя?

Отговор

Може да прегледате и проверите във форума на уебсайта и ако е необходимо, да публикувате нова тема. Въпросът Ви може да е интересен и за други посетители и ще получи бърз отговор.

Забележка: Непременно проверете дали националното Ви потребителско право не се отличава от правото на ЕС.