FAQ školitelů

Často kladené otázky

Obecné otázky

Dotaz: Co je Consumer Law Ready?

Odpověď

Consumer Law Ready je zvláštní školicí program pro mikro, malé a střední podniky (SME), který těmto podnikům pomáhá chápat a dodržovat nejnovější evropskou a národní spotřebitelskou legislativu.

Dotaz: Kdo za projektem stojí?

Odpověď

Projekt Consumer Law Ready je financovaný Evropskou komisí. Projekt řídí organizace Eurochambres (Asociace evropských hospodářských a průmyslových komor) ve spolupráci s organizací BEUC (Evropská spotřebitelská organizace) a SMEunited (Hlas SME podniků v Evropě). Projektu se účastní i národní členové těchto organizací, kteří se snaží oslovit posluchače z řad podnikatelů. Projekt začal v lednu 2017 a bude trvat do prosince 2022.

Dotaz: Jak projekt funguje?

Odpověď

Projekt funguje na různých úrovních:

Na evropské úrovni organizace Eurochambres a její partneři spolu se svými specialisty na školení a spotřebitelské právo vyškolí jednoho národního školitele pro jednotlivé státy. Tento národní školitel se v projektu nazývá „vedoucí školitel“.  

Tito vedoucí školitelé pak v dané zemí proškolí 20 až 30 místních školitelů v evropském a národním právu platném v jednotlivých členských státech. Místní školitelé tak získají schopnosti pořádat školení pro SME ve svých regionech. Školení probíhá v národním jazyce dané země. 

Online školicí kurzy umožňují plně vytíženým podnikatelům, aby se seznámili s celým obsahem školení online tak, že si přečtou dokumenty, vyplní testy, shlédnou videa a nakonec absolvují e-test, za který dostanou certifikát.

Dotaz: Co projekt obsahuje?

Odpověď

Projekt se skládá z pěti modulů:

  • marketing a požadavky na předsmluvní informace (modul 1)
  • právo na odstoupení od smlouvy (modul 2)
  • práva spotřebitelů a záruky v případě vadného plnění (modul 3)
  • nekalé obchodní praktiky a nepřiměřené smluvní podmínky (modul 4)
  • alternativní řešení sporů (ADR) a řešení sporů online (ODR) (modul 5)

Dotaz: Řeší projekt obchod uzavřený v tuzemsku a/nebo přeshraniční obchod?

Odpověď

Projekt řeší především tuzemské smlouvy, ale zahrnuje i celou řadu informací o přeshraničních smlouvách.

Dotaz: Řeší projekt obchod uzavření online a/nebo offline?

Odpověď

Projekt řeší jak obchody uzavřené online, tak i offline.

Účast v projektu

Dotaz: Kdo se může účastnit projektu?

Odpověď

Projekt Consumer Law Ready je k dispozici pro všechny školitele, právní specialisty a pro mikro, malé a střední podniky (SME) ze všech 27 členských států EU. Materiály je možné také upravit pro Norsko a Island.

Platforma obsahuje dvě různé oblasti: jedna je pro školitele a právní specialisty a druhá pro SME. Obě oblasti poskytují svým příjemcům důležité informace a zdroje, aby plnili zákonné požadavky.

Dotaz: Jak se mám přihlásit do kurzu, abych se stal CLR školitelem?

Odpověď

Máte zájem uspořádat vlastní školení pro SME? Nejprve musíte absolvovat národní školení pro školitele vedené jmenovaným vedoucím školitelem pro danou zemi. 

Pro přihlášení jděte na "sekce Školitel" a podívejte se na plán "školení školitelů", které se konají ve vaší zemi. 

Po dokončení školení budete dobře vybaveni, abyste připravili a uskutečnili vlastní školení pro SME. 

Váš účet na Consumer Law Ready bude aktualizován a získáte přístup ke klíčovým materiálů, které vám pomohou vytvořit a zorganizovat vlastní školení.

Dotaz: Jak se vybírají účastníci školení a jak dostávají informace o dalších krocích?

Odpověď

Účastníci se vybírají na základě několika kritérií: budete kontaktováni našimi odborníky, kteří vás budou informovat o tom, zda se můžete zúčastnit národního kurzu „Školení školitelů“.

Jakmile se přihlásíte do kurzu, naši odborníci vám poskytnou pokyny a seznam s dalšími kroky. Váš profil bude aktualizován a bude mít přístup ke všem zdrojům k projektu pro školitele. 

 

Projekt na národní úrovni

Dotaz: Jsou místní školení zdarma?

Odpověď

Projekt je financovaný z evropských zdrojů, a proto je školení Consumer Law Ready, včetně odborných a propagační materiálů, zdarma k dispozici jak pro vedoucí, tak i místní školitele.

Místní školitelé mohou účtovat SME poplatky za školení, avšak doporučujeme poskytovat školení za co nejnižší cenu.

Účtovaná cena by měla pokrývat organizační náklady a náklady na čas školitele.

Dotaz: Kde a kdy se konají místní školení?

Odpověď

Datum a čas konání školení stanovují vedoucí a místní školitelé. Prosím, přihlaste se a sledujte plán místních školení.

Online nástroje

Dotaz: Jaké online nástroje nabízí projekt školitelům?

Odpověď

Školitelé mají k dispozici online následující materiály pro přípravu školení:

  • výukové materiály, jako jsou moduly a powerpointové prezentace ve svém jazyce a upravené dle národních specifik
  • šablony, jako jsou seznam účastníků, certifikáty nebo formuláře o osobních údajích
  • propagační materiály, jako jsou tisknutelné a editovatelné letáky a pohledy, informace na sociální média, online bannery, fotky atd.)
  • online výukové nástroje, jako jsou videa, testy a e-testy, které jsou určené SME
  • tyto často kladené otázky a fórum, kde můžete pokládat otázky a získávat znalosti od odborníků a od dalších SME

Dotaz: Jste obchodník, který obchoduje i v zahraničí, nebo se chcete něco dozvědět o spotřebitelském právu v jiné zemi?

Odpověď

Consumer Law Ready vám může pomoci.

Každý modul je vytvořen pro určitou zemi a obsahuje informace o národním právu dané země. Modul naleznete v knihovně modulů chcete-li se dostat ke všem online výukovým materiálům (videa, kvízy) a přečíst si otázky jiných lidí, musíte použít jinou e-mailovou adresu a vytvořit si další účet.

Jste-li například francouzský obchodník, který chce obchodovat v Itálii, můžete se dozvědět o italské legislativě pomocí Consumer Law Ready tak, že na webových stránkách najdete moduly týkající se Itálie. Nebo se vraťte na domovskou stránku a zaregistrujte se kliknutím na „Itálie“. Pamatujte, že jednotlivé národní verze jsou k dispozici pouze v jazyce dané země, tj. materiály a webové stránky Itálie jsou v italštině.

Užívání webových stránek

Dotaz: Jak se zaregistrovat?

Odpověď

Zaregistrujte se tak, že vyplníte své osobní údaje na stránce "Registrace".

Některé údaje nejsou při registraci povinné a je možné je poskytnout i později. Přesto vám však doporučujeme vyplnit údaje okamžitě. To nám umožní lépe plnit vaše potřeby a poznat vás.

Po vyplnění registrace obdržíte aktivační e-mail na vámi zadanou e-mailovou adresu. Kliknutím na tento e-mail pak získáte plnohodnotný přístup na webovou stránku.

Jestliže vyplníte registraci a neobdržíte aktivační e-mail, kontaktujte prosím info@consumerlawready.eu v anglickém, španělský, Italský nebo francouzském jazyce.

Dotaz: Co mám dělat v případě, že mám technické problémy s webovou stránkou?

Odpověď

Máte-li technické problémy s webovou stránkou, kontaktujte prosím info@consumerlawready.eu v anglickém, španělský, Italský nebo francouzském jazyce.

 

Dotaz: V sekci FAQ jsem nenašel odpověď na svou otázku. Co mohu udělat?

Odpověď

Můžete projít a zkontrolovat webovou stránku fóra a v případě potřeby založit novou konverzaci. Vaše otázka může zajímat i další návštěvníky a bude rychle zodpovězena.

Poznámka: Prosím ověřte si, zda se národní legislativa o spotřebitelském právu neliší od evropského práva.