VANLIGA FRÅGOR - FÖR KURSLEDARE

Vanliga frågor

Allmänna frågor

Fråga: Vad är Consumer Law Ready?

Svar

Consumer Law Ready är ett specialistutbildningsprogram för mikro-, små och medelstora företag (SME), som hjälper dem att förstå och följa den senaste EU- och nationella konsumentlagstiftningen.

Fråga: Vem ligger bakom projektet?

Svar

Consumer Law Ready är ett projekt som finansieras av Europaparlamentet och Europakommissionen och bedrivs i samarbete med Europakommissionen. BEUC (the European Consumer Organisation) [Europeiska konsumentorganisationen], i ett konsortium med Eurochambres (Europeiska handelskammarorganisationen i Bryssel, Belgien) och UEAPME (Den europeiska organisationen för hantverksföretag och små och medelstora företag), driver detta utbildningsprojekt. Deras respektive medlemmar på nationell nivå är också djupt involverade för att maximera spridningen till företagarpubliken. Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå under två år, till december 2018.

Fråga: Hur fungerar det?

Svar

Projektet arbetar på olika nivåer:

På europeisk nivå utbildar BEUC och dess partners, tillsammans med specialistkursledare och juridiska experter, en nationell kursledare per land. Dessa kallas "huvudkursledare”. 

Huvudkursledarna kommer att utbilda 20 till 30 regionala kursledare i sitt eget land i europeisk och nationell konsumenträtt. Regionala kursledare är sedan rustade att hålla kurser för små och medelstora företag på sina orter. Kurserna genomförs på modersmålet i hemlandet. 

Utbildningsresurser online gör det möjligt för upptagna entreprenörer att lära sig hela innehållet online genom att läsa dokument, delta i frågesporter, titta på videofilmer och slutligen klara ett e-test, vilket bekräftas med ett diplom.

Fråga: Vad omfattar projektet?

Svar

Projektet består av 5 moduler:

 • Krav på förköpsinformation (modul 1)
 • Ångerrätt (modul 2)
 • Konsumenträttigheter och garantier (modul 3)
 • Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor (modul 4)
 • Alternativ tvistlösning (ADR) och tvistlösning online (ODR) (modul 5)

Fråga: Omfattar projektet inhemska avtal eller / och avtal över gränserna?

Svar

Projektet omfattar främst inhemska avtal, men innehåller många anvisningar beträffande avtal över gränserna.

Fråga: Täcker projektet handel online och/eller offline?

Svar

Projektet täcker handel både online och offline.

Deltagande i projektet

Fråga: Vilka kan delta i projektet?

Svar

Consumer Law Ready står öppet för kursledare, juridiska experter och små och medelstora företag från alla EU:s 28 medlemsstater. Materialet är också tillgängligt för anpassning för Norge och Island. Det finns två olika avdelningar på plattformen: en för kursledare och experter och en för små och medelstora företag. Dessa båda avdelningar förser vardera gruppen med den information och de resurser som krävs för att möta deras behov.

Fråga: Hur ansöker jag om att få delta i en kurs för att bli kursledare för Consumer Law Ready?

Svar

Är du intresserad av att hålla ett utbildningspass för små och medelstora företag på din ort? Först måste du delta i en nationell "utbildning för utbildare” som hålls av en utnämnd huvudkursledare i ditt land. 

För att ansöka, besök sektionen " Kursledare " där du hittar ett schema över "utbildningar för utbildare " som äger rum i ditt land. 

Efter avslutad utbildning kommer du att vara rustad och behörig att förbereda och hålla dina egna utbildningskurser för lokala små och medelstora företag. 

Ditt konto på Consumer Law Ready kommer att uppgraderas och och du får tillgång till en uppsättning med material som hjälper dig att skapa och organisera dina kurstillfällen.

Fråga: Hur väljs deltagare ut till utbildningen för utbildare och hur informeras de om de följande stegen?

Svar

Deltagarna väljs ut baserat på ett antal kriterier: Du kommer att bli kontaktad av våra experter som informerar dig om ifall du får delta i en nationell "utbildning för utbildare”.

När du anmält dig till kursen kommer våra experter att förse dig med riktlinker och en checklista som belyser de följande stegen. Din profil kommer också att bli uppgraderad så att du får tillgång till alla kursledarprojektresurser. 

 

Projektet på lokal nivå

Fråga: Är lokala kurser kostnadsfria?

Svar

Detta projekt finansieras med EU-medel, så Consumer Law Ready-utbildningen, innehållet och marknadsföringsmaterialet är gratis för alla kursledare, nationella eller lokala.

Lokala kursledare får ta betalt av små och medelstora företag som deltar i deras utbildningspass, men de uppmuntras dock att tillhandahålla utbildningen till en så låg kostnad som möjligt.

De avgifter som debiteras bör täcka organisatoriska kostnader och kursledarens tid

Fråga: Var och när äger lokala kurser rum?

Svar

Kurstillfällena schemaläggs av nationella och lokala kursledare. Logga in och se schemat.

Onlineresurser

Fråga: Vilka onlineresurser för kursledare erbjuder projektet?

Svar

För kursledare finns material för att förbereda kurserna tillgängligt online:

 • Undervisningsmaterial som modulerna och Power-Pointpresentationer på ditt språk som är anpassade efter dina nationella specificiteter
 • Mallar till dokument som deltagarförteckningar, diplom eller dataskyddsformulär
 • Marknadsföringsverktyg (utskriv- och redigerbara broschyrer och vykort, inlägg på sociala medier och onlinebanners, bilder etc)
 • Studiematerial online som videofilmer, frågesporter och ett e-test som du kan hänvisa de små och medelstora företagen till
 • Dessa Vanliga frågor och ett forum där du kan ställa frågor och lära dig avexperter och dina kontakter
 • Endast godkända kursledare ("CLR-kursledare”) har tillgång till materialet.

Fråga: I am a trader involved in cross-border trade / I want to learn about consumer law in another country

Svar

Bedriver du handel över gränserna eller vill du bara lära dig om konsumentlagstiftningen i att annat land? Consumer Law Ready kan hjälpa dig! Innehållet i varje modul är anpassat till ett visst land och innehåller information om det landets nationella lagstiftning. Du kan få åtkomst till alla ländernas moduler i modularkivet:

https://www.consumerlawready.eu/trainer/all-language-module-download-page

Om du vill få tillgång till alla läromedel online (videos, quizzes) och se vad andra människor har ställt för frågor måste du använda en annan e-postadress och skapa ett ytterligare konto. Du kanske exempelvis är en fransk näringsidkare som vill bedriva gränsöverskridande handel med Italien I så fall kan du lära dig om den italienska lagstiftningen med hjälp av Consumer Law Ready genom att hitta modulerna för Italien på denna webbplats. Eller så kan du gå tillbaka till hemsidan och registrera dig genom att klicka på “Italien”. Observera att de nationella versionerna endast tillhandahålls på respektive lands eget språk, så Italiens webbplats och alla resurser finns bara tillgängliga på italienska!

Webbplatsen

Fråga: Hur registrerar jag mig?

Svar

För att registrera dig, fyll i vår " Registrera dig "-sida.

Viss information betraktas som valfri under registreringen och kan lämnas vid ett senare tillfälle, men vi uppmuntrar dig att lämna all information från början eftersom det gör det möjligt för oss att mer exakt tillgodose dina behov.

När registreringen är genomförd kommer du att få ett aktiveringsmeddelande till den e-postadress du angivit. Du måste klicka på länken i e-postmeddelandet för att få fritt tillträde till webbplatsen.

Om du genomför registreringen, men inte får något aktiveringsmeddelande per e-post, så kontakta info@consumerlawready.eu på engelska, tyska eller franska.

Fråga: Vad gör jag om jag har tekniska problem med webbplatsen?

Svar

Om du har tekniska problem med webbplatsen, kontakta info@consumerlawready.eu på engelska, tyska eller franska.

 

Fråga: Vanliga frågor besvarade inte min fråga: Vad kan jag göra nu?

Svar

Du kan navigera och kontrollera på webbplatsens forum och, om nödvändigt, lägga in en ny tråd. Din fråga kanske intresserar andra besökare och besvaras snabbt.

OBS: Se till att du kontrollerar om din nationella konsumentlagstiftning på något sätt skiljer sig från EU-lagstiftningen.