Ikisutartinės informacijos reikalavimai

Klausimas: Aš pamiršau pateikti ikisutartinę informaciją potencialiam klientui savo parduotuvėje. Kaip elgtis?

Atsakymas

Pardavėjai pagal teisės reikalavimus privalo vartotojui pateikti tam tikrą ikisutartinę informaciją. Numatyti 8 pagrindiniai informacijos elementai, kuriuos jūs turite aiškiai ir suprantamai pateikti vartotojui prieš sudarant su juo sutartį dėl prekių ar paslaugų įsigijimo jūsų parduotuvėje. Tačiau, jeigu ta informacija yra akivaizdi iš konteksto, dėl šių 8 elementų neturėtumėte jaudintis.

Jei jūs nesilaikysite ikisutartinės informacijos reikalavimų, gali kilti įvairių pasekmių. Pirmiausia – jūs rizikuojate nuvilti vartotojus ir sugadinti savo reputaciją. Antra, jau pačiuose teisės aktuose numatytos atitinkamos pasekmės, jei nesilaikoma nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, už Vartotojų teisių direktyvos nuostatų pažeidimus gali tekti sumokėti nacionaliniuose teisės aktuose numatytą piniginę baudą.

Jei jūs nesilaikysite ikisutartinės informacijos reikalavimų, gali kilti įvairių pasekmių. Pirmiausia – jūs rizikuojate nuvilti vartotojus ir sugadinti savo reputaciją. Antra, jau pačiuose teisės aktuose numatytos atitinkamos pasekmės, jei nesilaikoma nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, už Vartotojų teisių direktyvos nuostatų pažeidimus gali tekti sumokėti nacionaliniuose teisės aktuose numatytą piniginę baudą.

Klausimas: Man sudėtinga apskaičiuoti galutinę kainą, nes ji priklauso nuo to, kiek mano prekių (pvz., knygų) klientas užsisakys, nuo užsakymo apimties priklauso ir pašto išlaidos. Kaip elgtis?

Atsakymas

Klientas turi žinoti tikslią informacija prieš sudarant sutartį. Turi būti aiškiai pateikta galutinė siūlomų prekių ar paslaugų kaina. Tai reiškia, kad kaina turi apimti visus taikomus mokesčius, pristatymo ir pašto išlaidas. ir pašto išlaidos. Jei kaina negali būti apskaičiuota iš anksto, būtina pateikti informaciją apie tai, kaip kaina skaičiuojama.

Klausimas: Aš parduodu prekes savo interneto svetainėje. Jei nurodau visą pagal teisės aktus privalomą informaciją, turiu publikuoti ilgą, nuobodžiai atrodantį informacijos sąrašą. Kaip elgtis?

Atsakymas

Tai situacija, kai sutartis sudaroma nuotoliniu būdu. Šiuo atveju ikisutartinės informacijos reikalavimai visiškai suderinti ES mastu. Jūs turite pateikti ne tik 8 pagrindinius informacijos elementus, bet ir tam tikrą papildomą informaciją.


Norint tinkamai laikytis taisyklių, verta pasinaudoti piktogramomis, iliustruojančiomis atitinkamas informacijos kategorijas. Europos Komisijos pateiktą pavyzdį rasite čia: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/model_digital_products_info_complete_en.pdf

Klausimas: Noriu prekiauti savo prekėmis visose ES šalyse. Ar turiu išversti savo svetainę į visas ES kalbas?

Atsakymas

Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, kokia kalba pateiks informaciją vartotojui. Dažniausiai tai yra valstybės narės oficiali (-ios) kalba (-os).

Jei pateikiate informaciją kita kalba nei reikalaujama, laikoma, kad informacija apskritai nebuvo pateikta. Norėdami patikrinti, kokią kalbą pasirinko kiekviena valstybė narė, informacijos ieškokite http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf

Todėl, jei pardavėjo tinklalapis skirtas vartotojams, gyvenantiems valstybėje narėje, kuriai taikomi Direktyvos 6 straipsnio 7 dalyje nustatyti kalbos reikalavimai, pardavėjas turėtų pateikti vartotojui sutarties informaciją kalba, naudojama toje valstybėje narėje.

Klausimas: Aš nenoriu prekiauti savo prekėmis visose ES šalyse. Ar galiu atsisakyti parduoti prekes vartotojams, gyvenantiems užsienyje, bet ES teritorijoje?

Atsakymas

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus parduodant prekes ir paslaugas internetu nėra numatytas toks įpareigojimas. Tačiau tai pasikeis, įvedus vadinamąjį „Geoblokavimo“ reglamentą, kuriame bus numatytos tam tikros papildomos pardavėjo pareigos, susiję su prekių pardavimu kitose šalyse. Pagal ES teisę, jei jūsų verslas nukreiptas į vartotojus kitose ES šalyse, jūsų sudaromai sutarčiai su užsienio šalies vartotoju taikomos teisės normos tos valstybės, kurioje gyvena vartotojas. Net jeigu jūs numatėte, kad sutarties šalims bus taikoma skirtingų šalių teisė, toks pasirinkimas negali atimti ar apriboti vartotojo teisių, kurių privaloma laikytis pagal jo gyvenamosios šalies teisės normas.


Jei jūs nenorite, kad jūsų veikla būtų laikoma nukreipta į vartotojus, gyvenančius kitose ES šalyse ir jums nereikėtų laikytis kitos šalies vartotojų teisių apsaugos reikalavimų, turite elgtis atsargiai. Pavyzdžiui, jei nenorite sudaryti įspūdžio, kad orientuojatės į kaimyninės šalies rinką, neverskite savo svetainės informacijos į tos valstybės kalbą.

Teisė atsisakyti sutarties

Klausimas: Mano klientas grąžino siuntinį. Kaip įsitikinti, kada tiksliai jis gavo prekę ir ar nebuvo viršytas 14 dienų laikotarpis, kai vartotojas gali atsisakyti sutarties?

Atsakymas

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo susitarimo dėl prekių pristatymo. 14 dienų laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai vartotojas fiziškai įgyja užsakytą prekę. Pavyzdžiui, kai kurjeris pristato prekę vartotojui.

Klausimas: Mano pirkėjas prekes grąžino po 16 dienų nuo siuntinio priėmimo dienos. Kaip elgtis?

Atsakymas

Vartotojas privalo grąžinti prekę per 14 dienų nuo dienos, kai jis informavo pardavėją apie savo sprendimą pasinaudoti sutarties atsisakymo teise. Todėl pardavėjas turėtų pasižymėti vartotojo pranešimo datą ir skaičiuoti 14 dienų laikotarpį nuo tos dienos. Jei vartotojas prekę grąžina vėliau, pardavėjas gali atsisakyti ją priimti.

Klausimas: Mano pirkėjas užsisakė knygą ir grąžino ją po 5 dienų nuo siuntinio gavimo dienos, pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise. Tačiau knyga buvo aptaškyta kava. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Vartotojas turi teisę patikrinti prekę, kurią įsigijo. Tačiau jei vartotojas naudojo prekes arba atliko su prekėmis veiksmus, kurie viršija tikslą – nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia, pardavėjas gali pareikalauti vartotojo sumokėti kompensaciją už sumažėjusią prekės vertę.

Klausimas: Mano pirkėjas išbandė bėgimo batus, kuriuos užsisakė (jaučiamas specifinis kvapas!), po to, pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise, juos grąžino. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Kaip nurodyta anksčiau, vartotojas, gavęs užsakytą prekę, gali ją apžiūrėti ir išbandyti taip, kaip tai darytų įprastoje parduotuvėje. Pavyzdžiui, jis gali pasimatuoti batus. Tačiau, jei pirkėjas batus naudojo daugiau nei būtina (tai gali patvirtinti kojų prakaito kvapas), pardavėjas turi teisę gauti kompensaciją už sumažėjusią prekės vertę, nes jis nebegalės parduoti batų kaip naujų.

Klausimas: Mano pirkėjas pasinaudojo sutarties atsisakymo teise ir laiku grąžino įsigytas prekes. Tačiau jis reikalauja, kad aš padengčiau prekės grąžinimo išlaidas, nors ikisutartinėje informacijoje buvo nurodyta, kad jei vartotojas grąžins prekę pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise, turės pats padengti siuntimo išlaidas. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Vartotojas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent jis su pardavėju buvo susitaręs, kad prekių grąžinimo išlaidas padengs pardavėjas.

Vartotojų teisės ir garantijos, įsigijus nekokybiškas prekes

Klausimas: Airijoje prekėms suteikiama 6 metų garantija, nors ES teisės aktuose įtvirtinta, kad prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija ir daugumoje ES šalių nustatyta 2 metų prekių garantija. Jei aš parduodu savo prekes kitoje šalyje, kurioje įtvirtinta 6 metų teisinė garantija, ar aš turėčiau suteikti 6 ar 2 metų garantiją savo prekėms?

Atsakymas

Praktikoje kitoje valstybėje privalomi vartotojų teisės aktai jums taikomi tik tuo atveju, jei jų numatoma vartotojų teisių apsauga yra aukštesnio lygio, nei įtvirtinta jūsų šalies teisės aktuose. Pavyzdžiui, numatytas ilgesnis prekės garantinis laikotarpis.

Klausimas: Nusiunčiau savo pirkėjui netinkamą prekę. Jis užsisakė baltus batus, tačiau gavo juodus. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Jei sutartyje, sudarytoje tarp vartotojo ir pardavėjo numatyta, kad pirkėjas užsako baltus batus, akivaizdu, kad gauti kitos spalvos batai neatitinka sutarties. Šiuo atveju didelė tikimybė, kad vartotojas bus nepatenkintas preke ir pasinaudos sutarties atsisakymo teise, kurią turi, jei batus įsigijo internetu. Batai neatitinka pardavėjo pateikto aprašymo, todėl pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti prekę jam tinkama preke. Norėdami išlaikyti gerą reputaciją, pasiūlykite pirkėjui nuolaidą batams.

Klausimas: Siunčiau vartotojui jo užsakytas dūžtančias prekes netinkamoje pakuotėje, todėl pirkėjas savo pirkinį (pavyzdžiui, akinius) gavo sudaužytą. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Vartotojas tikrai neužsisakė sudaužytų akinių, todėl pristatytos prekės neatitinka sutarties. Pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti prekę ir atlyginti žalą.

Klausimas: Prieš metus uždariau savo internetinę parduotuvę, tačiau su manimi susisiekė pirkėjas, kuris šioje parduotuvėje prieš pusantrų metų pirko prekę ir ji dabar sugedo. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Kadangi jūs nebevykdote veiklos ir galbūt juridinis asmuo, kuriam priklausė parduotuvė, nebeveikia, patarkite vartotojui tiesiogiai susisiekti su prekės gamintoju arba nusiųskite jį į kitą parduotuvę, kurioje parduodamos panašios prekės. Bet kuriuo atveju dvejų metų teisėtos garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai vartotojas įsigijo prekę.

Klausimas: Mano pirkėjas grįžo į parduotuvę su čia įsigytu dviračiu. Dviračio korpusas pažeistas korozijos. Vartotojo teigimu, defektas išryškėjo praėjus 3 mėnesiams po pirkimo, tačiau vartotojas skundą pateikė tik praėjus 7 mėnesiams nuo pirkimo dienos. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Kadangi vartotojas kreipėsi praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo prekės įsigijimo dienos, jis turi įrodyti, kad prekės trūkumai egzistavo prekės pirkimo metu. Jei jam tai pavyks, prekei bus taikoma dvejų metų teisinė garantija ir jūs turėsite sutaisyti prekę arba pakeisti ją. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti pirkėjui pakeisti ne visą dviratį, o tik nekokybišką rėmą.

Nesąžininga komercinė veikla

Klausimas: Mano konkurentas prie įėjimo į savo parduotuvę užrašė „geriausios prekės mieste“. Mes parduodame tas pačias prekes (fotoaparatus). Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Teiginys, kad tam tikri produktai yra „geriausi“ nėra labai įtikinantis ir reklamoje šis teiginys nepagrįstas. Tai gali būti laikoma subjektyviu tvirtinimu, kuris nesuklaidina vidutinio vartotojo.

Nepaisant to, rekomenduojama tokias reklamas vertinti atsargiai, nes jos gali būti pripažintos klaidinančiomis. Pavyzdžiui, frazė „geriausias mieste“ gali būti suvokiama kaip tam tikras nepriklausomos agentūros įvertinimas, apibūdinantis pardavėją, nors taip ir nėra, tad pirkėjai gali būti apgauti. Patariama labai atsargiai naudoti tokio pobūdžio teiginius.
 

Klausimas: Aš parduodu picas internetu. Mano rinkodaros pagrindas – išplatinti žinutę, kad šiose picose labai daug sūrio. Ar galiu reklamoje naudoti tokius teiginius kaip „daugiausiai sūrio turinti pica", ar turiu atlikti tam tikrus bandymus, kad tai įrodyčiau?

Atsakymas

Šį teiginį pagrįsti sudėtinga. Jis nurodo, kad jūsų picoje yra daugiau sūrio, nei picose, kurias gamina jūsų konkurentai. O tai gali būti vertinama kaip klaidinti reklama ir pakenkti jūsų konkurentų interesams. Priimtinesnė alternatyva būtų rinktis teiginius, kad picoje yra „labai daug“ arba „išskirtinai daug“ sūrio.

Klausimas: Praėjusį savaitę aš išplatinau bukletą, nurodantį: „šią savaitę taikoma 20 % nuolaida“, nes norėjau greičiau parduoti tam tikras prekes. Tačiau visų planuotų prekių nepardaviau. Nustatyti dar mažesnės kainos negaliu. Ar galiu platinti tokį bukletą, kol parduosiu visas planuotas prekes?

Atsakymas

Ne, negalite. Tai būtų laikoma nesąžininga komercine veikla, nes tokia veikla yra įtraukta į „juodajį sąrašą“ veiklų, kurios bet kuriomis aplinkybėmis laikomos nesąžiningomis. Apgaulingais pareiškimas, kad gaminį bus galima įsigyti tik per labai ribotą laikotarpį arba tam tikromis sąlygomis per labai ribotą laikotarpį, siekiama paskatinti pirkėją nedelsiant priimti sprendimą ir atimti iš vartotojų galimybę priimti informacija paremtą sprendimą ar tam nesuteikti užtektinai laiko.

Klausimas: Pardavau planšetinį kompiuterį pirkėjui, kuris jį naudojo vienerius metus. Po metų vartotojas nusprendė, kad kompiuterio atmintis yra mažesnės apimties, nei aš jam sakiau. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Galite priimti prekę atgal ir nusiųsti gamintojui, kuris jums tiekia kompiuterius. Šiuo atveju planšetinio kompiuterio atmintis yra labai svarbus aspektas, nusprendžiant, kokį konkrečiai kompiuterį vartotojas pirks, todėl jei kompiuterio atmintis tikrai yra mažesnės apimties, nei žadėta, vartotojas buvo suklaidintas.

 

Klausimas: Praėjusią savaitę vietos laikraštyje reklamavau fotoaparatą. Tačiau jie buvo išparduoti jau po dviejų dienų. Pirkėjai vis dar ateina įsigyti šio fotoaparato. Ar galiu jiems pasiūlyti kito prekės ženklo fotoaparatų, kurių techninės savybės panašios?

Atsakymas

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai, ko visada reikia vengti, yra vadinama „jauko reklama“. Tai laikoma nesąžininga komercine veikla, įtraukta į Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos „juodąjį sąrašą“.

Jūs turėtumėte žinoti, kad negalite pasiūlyti šių prekių arba turite nepakankamą jų kiekį. Jei konkrečių prekių yra neproporcingai mažai, lyginant su reklamos kampanijos apimtimi, yra didelė tikimybė, kad jūsų veikla bus laikoma nesąžininga.
 

AGS/EGS

Klausimas: Kur galėčiau rasti informacijos apie alternatyvų ginčų sprendimą mano šalyje?

Atsakymas

Lengviausias būdas yra apsilankyti EGS platformoje adresu ec.europa.eu/odr, pasirinkti savo kalbą, kairėje ekrano pusėje pasirinkti nuorodą „AGS subjektai“. Jums bus pateiktas sąrašas AGS institucijų, veikiančių įvairiose šalyse ir čia jūs galėsite pasirinkti norimą valstybę.

Klausimas: Jei mano šalyje veikia keletas AGS subjektų, kaip išsirinkti, į kurį kreiptis?

Atsakymas

Paprastai AGS subjektai specializuojasi tam tikruose sektoriuose, dirba su konkrečių prekių ar paslaugų grupėmis. Geriausia pasirinkti tą (arba tuos), kuris dirba jūsų srityje. Jei yra keletas variantų, jūs galite įvertinti tam tikrus aspektus, kurie svarbūs jums: kiek turėsite sumokėti už AGS paslaugas, ar subjektas įsikūręs toli nuo jūsų buveinės ir pan.

Klausimas: Aš nesutinku su sprendimu, kurį mano šalyje priėmė AGS institucija. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Visų pirma, jūs turite pasitikrinti, kokį sprendimą priėmė AGS institucija. Jame turi būti nurodyta, kokių veiksmų galite imtis toliau. Jei sprendimas privalomas, jūs jį galite užginčyti teisme. Jei sprendimas rekomendacinis, tik nuo jūsų priklauso, ar jūs jo laikysitės, ar ne.

Klausimas: Manau, kad AGS sistema mano šalyje yra labiau skirta vartotojams nei pardavėjams. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas

Vienas iš pagrindinių reikalavimų AGS institucijoms – jos turi būti neutralios ir nepriklausomos. Jei manote, kad AGS subjektas neatitinka šių reikalavimų, kreipkitės į prižiūrinčią instituciją.

Klausimas: Aš prekiauju internetu. Kilo ginčas su vartotoju iš kitos šalies, kurio kalbos nesuprantu. Kaip rasti sprendimą?

Atsakymas

Jei prekiaujate internetu, paskatinkite savo pirkėjus naudotis ES mastu veikiančia EGS platforma./p>

http://www.ec.europ.eu/odr  

Platformoje automatiškai verčiami visi dokumentai, todėl ji labai naudinga šiuo atžvilgiu.