Consumer Law Ready

Het programma

Via leesmateriaal, video's, oefenvragen en e-tests vergaart u de kennis die u nodig hebt om uw kmo klaar te maken voor consumentenrecht.

Precontractuele informatievoorschriften

Wat moet u consumenten over door u aangeboden producten of diensten vertellen VOOR ze iets kopen?

Volgens de Europese richtlijn Consumentenrechten moet u de consument acht essentiële informatiepunten meedelen voor ze met u een verkooptransactie verrichten of een dienstenovereenkomst sluiten.

In het verkooppunt moet er specifieke informatie worden meegedeeld, en voor overeenkomsten die op afstand of buiten uw verkoopruimten worden gesloten moet er extra informatie worden verstrekt.

Klik hier om te vernemen welke acht essentiële informatiepunten dat zijn en hoe u ze moet presenteren! Leer wat u moet doen bij grensoverschrijdende handel met burgers uit een andere EU-lidstaat, en wat er gebeurt als u de wettelijke eisen niet naleeft.

Herroepingsrecht

Het EU-recht verschaft consumenten in alle EU-lidstaten een krachtig hulpmiddel: het herroepingsrecht. Dankzij het herroepingsrecht kunnen consumenten een overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst annuleren, zonder dat ze een reden hoeven op te geven.

De overeenkomst kan betrekking hebben op de levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud. Wilt u graag alles weten over het herroepingsrecht en over uw rechten en plichten als handelaar?

Klik hier om te leren hoe u het herroepingsrecht correct in uw overeenkomsten opneemt en hoe u moet reageren wanneer de consument een overeenkomst annuleert of een gekocht product terugzendt.

Consumentenrechten en garanties

 

Een van de belangrijkste aspecten van de verkoop van goederen is de 'garantie', wat inhoudt dat de verkoper aansprakelijk is voor alle gebreken van goederen die door hem worden verkocht. Als een door u verkocht artikel of een door u verkochte dienst een gebrek vertoont, niet langer werkt of niet in overeenstemming is met de gesloten overeenkomst, wat zijn dan uw verantwoordelijkheden ten aanzien van de consument?

Volgens het EU-recht zijn handelaren verplicht om producten met gebreken te repareren of te vervangen. Wat is de wettelijke garantie en hoe verschilt die van de commerciële garantie? Wat gebeurt er in geval van grensoverschrijdende verkoop?

Wat gebeurt er als het te duur is om een product te repareren en de handelaar verkiest het product te vervangen of de consument zijn geld terug te geven? Klik hier om alles te leren over garanties voor goederen met gebreken.

Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in overeenkomsten

Als ik bij consumenten reclame maak voor mijn producten of diensten, is er dan iets wat ik niet mag doen? Het EU-recht definieert oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen in overeenkomsten.

Volgens het EU-recht is een handelspraktijk oneerlijk als ze verhindert dat de consument een volledig geïnformeerde en vrije economische beslissing kan nemen. Oneerlijke handelspraktijken zijn overal in de EU verboden.

De voorwaarden van consumentenovereenkomsten moeten voldoen aan bepaalde normen om te beantwoorden aan het principe van 'goede trouw', en om te vermijden dat ze wat de rechten en de verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst betreft, een wanverhouding tot stand brengen in het nadeel van de consument.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn reclame voldoet aan de vereisten van het EU-recht? Klik hier om te controleren of uw reclamepraktijken voldoen aan de wet.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) en online geschillenbeslechting (ODR)

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR), soms ook 'buitengerechtelijke geschillenbeslechting' genoemd, is een procedure om geschillen tussen consumenten en handelaren buiten de rechtbank op te lossen. Er wordt een beroep gedaan op een onpartijdige ADR-entiteit die gebruikmaakt van technieken voor geschillenbeslechting zoals bemiddeling, arbitrage of een combinatie van beide.

Volgens het EU-recht kan ADR worden gebruikt voor alle geschillen die ontstaan als gevolg van een overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Producten of diensten kunnen via het internet of offline zijn gekocht in hetzelfde land of in een andere EU-lidstaat.

Door de exponentiële groei van de e-commerce is ook het aantal geschillen in verband met online aankopen toegenomen. Het platform voor online geschillenbeslechting (ODR) is door de Europese Commissie opgericht om de toename van dergelijke geschillen te beheren en om zowel handelaren als consumenten bij te staan.

Klik hier om meer te leren over alternatieve geschillenbeslechting (ADR) en online geschillenbeslechting (ODR).

Kies uw lesmethode

Verschillende manieren om te leren over consumentenrecht

Cursussen bij u in de buurt

U kunt bij u in de buurt een cursus volgen om alles wat u over consumentenrecht moet weten te leren van een professional. Binnenkort beschikbaar!

Online lesmateriaal

Leden krijgen toegang tot lesmateriaal zodat ze online over consumentenrecht kunnen leren. Ondernemers met weinig tijd kunnen in hun eigen tempo leren en een e-test afleggen. Wie slaagt, ontvangt een certificaat dat hun kennis bevestigt.

Registreer u nu en begin meteen met leren!