Fogyasztóvédelmi jogból felkészültnek lenni

A program

A tananyagok, videók, vetélkedők és e-tesztek segítségével megszerzi azt a tudást, amely vállalkozása számára biztosítja a fogyasztóvédelmi jogból való felkészültséget.

Szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó követelmények

Mit kell mondania a fogyasztóknak Az Ön által kínált termékről vagy szolgáltatásról MIELŐTT még azt megvennék?

Az EU fogyasztók jogairól szóló irányelve előírja, hogy nyolc kulcsfontosságú információt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani mielőtt még adásvételi szerződést vagy szolgáltatási szerződést kötne Önnel.

Konkrét információt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani az eladás helyén, és további információkat kell adni távollévők között és üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén.

Kattintson ide és ismerje meg a nyolc kulcsfontosságú információt és tudja meg, hogy miként kell azt rendelkezésére bocsátani! Tudja meg, hogy mit kell tennie határokon átnyúló kereskedés esetén, illetve amikor egy másik uniós országban élő állampolgárral kell üzletet kötnie, valamint azt, hogy mi történik olyankor, amikor Ön nem tartja be a jogszabályi követelményeket!

Elállási jog

Az elállási jog az EU jog által a fogyasztók számára minden uniós tagállamban biztosított hathatós eszköz. Lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy az átvételt követő 14 napon belül indokolás nélkül elálljon a szerződéstől.

A szerződés áruszállításra, szolgáltatás és/vagy digitális tartalom nyújtására is vonatkozhat. Szeretne mindent tudni az elállási jogról valamint arról, hogy ez a kereskedő számára hogyan működik?

Kattintson ide és ismerje meg, hogy mikont kell helyesen szerepeltetni az elállási jogot a szerződésben és azt, hogy miként kell reagálni olyankor, amikor a fogyasztó eláll a szerződéstől, illetve visszaküldi a megvásárolt árucikket.

Fogyasztók jogai és a jótállások

 

Az áruk adásvételét illetően az egyik legfontosabb dolog a „jótállás” vagyis az, hogy az eladó felel az általa értékesített árucikkek összes hibájáért. Ha az Ön által értékesített árucikk vagy szolgáltatás hibában szenved, nem működik vagy nem felel meg a megkötött szerződésnek, akkor Önnek milyen feladatai vannak a fogyasztóval szemben?

Az uniós jog szerint a kereskedőnek ki kell javítania vagy ki kell cserélnie a hibás terméket. Mit jelent a kellékszavatosság és miben tér el a jótállástól? Mi történik a határon átnyúló értékesítések esetén?

Mi történik akkor, ha a termék javítása túl sokba kerül és a kereskedő inkább kicseréli azt vagy visszaadja a fogyasztónak a pénzét? Kattintson ide és tudjon meg mindent a hibás fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásokról!

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és tisztességtelen szerződési feltételek

Mit nem szabad tennem, amikor termékeimet vagy szolgáltatásaimat a fogyasztók számára reklámozom? Az EU jog meghatározza, hogy mit értünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és tisztességtelen szerződési feltételek alatt.

A kereskedelmi gyakorlat az EU jog szerint akkor tisztességtelen, ha az megakadályozza a fogyasztót abban, hogy teljes körű tájékozódást követő és szabad gazdasági döntést hozzon. Az egész EU-ban tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazása.

A fogyasztói szerződésben szereplő feltételeknek meg kell felelniük bizonyos feltételeknek, így különösen összhangban kell állniuk a jóhiszeműség elvével, valamint azok nem eredményezhetnek jelentős egyenlőtlenséget a szerződéses felek jogaiban és kötelezettségeiben a fogyasztó kárára.

Hogyan gondoskodhatom arról, hogy az általam alkalmazott gyakorlat megfelel az uniós jogszabályoknak? Kattintson ide és bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön által alkalmazott gyakorlat megfelel a jogszabályoknak!

Alternatív vitarendezés (ADR) és online vitarendezés (ODR)

 

Az alternatív vitarendezés (ADR), amelyet néha „peren kívüli vitarendezésnek” is hívnak, a fogyasztók és a kereskedők között kialakult viták bíróságon kívüli rendezését teszi lehetővé. Magában foglalja egy pártatlan alternatív vitarendezési szerv igénybevételét, amely olyan vitarendezési módszereket alkalmaz, mint amilyen például a közvetítés, választottbíráskodás vagy ezek kombinációja.

Az európai jog szerint az alternatív vitarendezés minden olyan jogvitánál alkalmazható, amely a kereskedő és a fogyasztó között létrejött szerződésből származik., függetlenül attól, hogy a terméket online vagy internet igénybevétele nélkül vásárolták, illetve, hogy Ön és az ügyfele ugyanabban vagy másik uniós országban él. Lehet, hogy a terméket online vagy internet igénybevétele nélkül vásárolták, illetve, hogy Ön és az ügyfele ugyanabban vagy másik uniós országban él.

Az elektronikus kereskedelmi ügyeletekben megfigyelhető exponenciális növekedés azt jelenti, hogy az online vásárlásokkal kapcsolatos viták száma szintén megnőtt. Az online vitarendezési (ODR) platformot az Európai Bizottság hozta létre a viták számának megnövekedése kezelése, valamint a kereskedők és fogyasztók számára történő segítségnyújtás céljából.

Kattintson ide és tudjon meg többet az alternatív vitarendezésről (ADR) és az online vitarendezésről!

Az Ön tanulmánya

Hogyan lehet ismereteket szerezni a fogyasztóvédelmi jogszabályokról?

helyi tanfolyamok

<p>Részt vehet egy közelben tartott helyi tanfolyamon, ahol egy szakembertől mindent megtudhat a fogyasztóvédelmi jogról. Hamarosan jön!

Online források

A tagok hozzáférhetnek az oktatási anyaghoz, hogy annak segítségével online tanulhassanak a fogyasztóvédelmi jogszabályokról. Az elfoglalt vállalkozók saját időbeosztásuk szerint tanulhatnak és tölthetik ki az e-tesztet, amelynek révén a tanultakról bizonyítványt szereznek.