Consumer Law Ready

Programmet

Ved hjælp af læsemateriale, videoer, quizzer og e-tests vil du opnå den viden, der skal til, for at du kan sikre dig, at din SMV er Consumer Law Ready.

Prækontraktuelle oplysningskrav

Hvad skal du fortælle forbrugerne om den vare eller tjenesteydelse, som du tilbyder FØR de køber den

Det europæiske forbrugerrettighedsdirektiv forlanger, at du informerer forbrugeren om otte vigtige oplysninger, før de afslutter en handel eller underskriver en aftale med dig.

Der skal informeres om specifikke oplysninger ved kassen, og yderligere oplysninger skal informeres for at kunne afslutte en aftale uden for fast forretningssted eller ved fjernsalg.

Klik her for at se, hvad de otte vigtige oplysninger er, og hvordan du informerer om dem! Lær, hvad du skal gøre ved salg på tværs af grænserne, og du skal henvende dig til indbyggere fra et andet EU-land, og også hvad der sker, hvis du ikke respekterer de juridiske krav!

Fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er et magtfuldt værktøj, som EU stiller til rådighed for forbrugere i alle EU-medlemslande. Det giver forbrugere mulighed for, uden begrundelse, at annullere en aftale inden 14 dage efter modtagelsen.

l

Aftalen kan vedrøre varer, ydelser og/eller digitalt indhold. Vil du vide alt om fortrydelsesretten, og hvordan den fungerer for dig som erhvervsdrivende?

Klik her for at lære, hvordan du indføjer fortrydelsesretten i dine aftaler, og hvordan du reagerer, når en forbruger annullerer en aftale eller returnerer en vare, han har købt.

Forbrugerrettigheder og garantier

 

Et af de vigtigste anliggender vedrørende salg af varer er ”Garantien”, dvs., at sælgeren er ansvarlig for alle fejl i de varer, han sælger. Hvis der er en fejl i den vare eller den ydelse, du har solgt, eller den holder op med at virke eller ikke er på linje med aftalen, hvilket ansvar har du så over for forbrugeren?

I henhold til EU-lovgivningen skal erhvervsdrivende reparere eller erstatte en fejlbehæftet vare. Hvad er reklamationsretten, og hvordan adskiller den sig fra garantien? Hvad sker der ved salg på tværs af grænserne?

Hvad sker der, hvis det er for dyrt at reparere en vare, og forhandleren foretrækker at bytte den eller at give forbrugeren pengene tilbage? Klik her for at lære alt om garantier for fejlbehæftede varer!

Urimelig handelspraksis og aftalevilkår

Når jeg reklamerer for mine produkter eller tjenesteydelser til forbrugeren, er der så noget, jeg ikke bør gøre? EU-lovgivningen definerer urimelig handelspraksis og urimelige aftalevilkår.

I henhold til EU-lovgivningen er en handelspraksis urimelig, når den forhindrer forbrugeren i at foretage en informeret beslutning. Urimelig handelspraksis er forbudt i hele EU.

Betingelserne i forbrugeraftaler skal leve op til særlige standarder for at være på linje med principperne om god tro for at undgå en ubalance på bekostning af forbrugeren i forhold til rettigheder og forpligtelser mellem parterne.

Hvordan sikrer jeg mig, at min reklame er i overensstemmelse med EU-lovgivningen? Klik her for at være sikker på, at din reklamefremgangsmåde er i overensstemmelse med lovgivningen!

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) og online tvistbilæggelse (OTB)

 

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) kaldes også ”udenretslig tvistbilæggelse (ADR), og det er en procedure, som giver forbrugere og de erhvervsdrivende mulighed for at løse tvister uden om domstolene. Det indebærer brugen af et upartisk ATB-organ, som yder teknikker til at løse tvister, heriblandt mægling, voldgiftsmægling eller en blanding af begge metoder

I henhold til EU-lovgivningen kan ATB blive brugt ved enhver tvist, som opstår i forbindelse med en aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger. Produkter eller tjenesteydelser kan være købt online eller offline i det samme land eller i andre EU-lande

En usædvanlig vækst i handelstransaktioner betyder, at antallet af tvister i forbindelse med online køb også er vokset. Online tvistbilæggelse (OTB)-platformen blev oprettet af Europa-Kommissionen for at håndtere stigningen i sådanne tvister og for at støtte de erhvervsdrivende og forbrugerne.

Klik her for at få mere at vide om ATB og OTB!

Din Undervisning

Måder at lære om forbrugerlovgivningen

Lokale kurser

Du kan tilmelde dig et lokalt kursus for, af en professione,l at lære alt det, du behøver at vide om forbrugerlovgivningen. Kommer snart!

Online ressourcer

Medlemmer får adgang til undervisningsmaterialer, som online kan hjælpe dem med at lære om forbrugerlovgivningen. Travle iværksættere kan lære i deres eget tempo og tage en e-test, som validerer deres undervisning med et diplom.

Tilmeld dig nu for at begynde undervisningen!