SME FAQs

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις

Ερώτηση: Τι είναι το Consumer Law Ready;

Απάντηση

Το Consumer Law Ready είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από ειδικούς για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή κι εθνική νομοθεσία για το δίκαιο του καταναλωτή.

Ερώτηση: Ποιος βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα;

Απάντηση

Το Consumer Law Ready είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Eurochambres (Εμπορικό Επιμελητήριο στην πόλη των Βρυξελλών, Βέλγιο), σε κοινοπραξία με το Την υλοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (BEUC) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEunited).

Τα μέλη τους σε εθνικό επίπεδο συμβάλλουν, επίσης, στη μεγιστοποίηση της επιρροής προς το επιχειρηματικό κοινό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και θα συνεχιστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Ερώτηση: Πώς λειτουργεί;

Απάντηση

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Eurochambres και οι συνεργάτες του, σε συνεργασία με ειδικούς εισηγητές και νομικούς, εκπαιδεύουν έναν εθνικό εισηγητή για κάθε χώρα. Αυτοί είναι γνωστοί ως "κύριοι εισηγητές". 

Οι κύριοι εισηγητές, με τη σειρά τους, εκπαιδεύουν 20 με 30 τοπικούς εισηγητές στη χώρα τους, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή κι εθνική νομοθεσία για το δίκαιο του καταναλωτή. Έτσι, οι τοπικοί εισηγητές αποκτούν τα εφόδια για να παρέχουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής τους. Τα μαθήματα παραδίδονται στη γλώσσα της χώρας προέλευσης. 

Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πηγών, οι πολυάσχολοι επιχειρηματίες αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό διαβάζοντας έγγραφα, συμμετέχοντας σε κουίζ, βλέποντας βίντεο και, τέλος, κάνοντας ένα ηλεκτρονικό τεστ που θα επιστεγάσει τις γνώσεις τους με ένα πιστοποιητικό.

Ερώτηση: Τι καλύπτει το πρόγραμμα;

Απάντηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ενότητες:

 • Απαιτήσεις προ-συμβατικής πληροφόρησης (ενότητα 1)
 • Δικαίωμα υπαναχώρησης (ενότητα 2)
 • Δικαιώματα των καταναλωτών κι εγγυήσεις (ενότητα 3)
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αθέμιτοι συμβατικοί όροι (ενότητα 4)
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) (ενότητα 5)

Ερώτηση: Το πρόγραμμα καλύπτει τις εγχώριες και/ή τις διασυνοριακές συμβάσεις;

Απάντηση

Το πρόγραμμα καλύπτει κυρίως τις εγχώριες συμβάσεις, αλλά περιλαμβάνει πολλές αναφορές και στις διασυνοριακές συμβάσεις.

Ερώτηση: Το πρόγραμμα καλύπτει το ηλεκτρονικό και/ή το μη ηλεκτρονικό εμπόριο;

Απάντηση

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το μη ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Ερώτηση: Ποιος μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα;

Απάντηση

Το Consumer Law Ready είναι ανοικτό για εισηγητές, νομικούς ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του υλικού για τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Για να εγγραφείτε σε μια εκδήλωση του Consumer Law Ready στην περιοχή σας, απλώς μεταβείτε στην Πύλη ΜΜΕ και αναζητήστε τις εκδηλώσεις που σας ταιριάζουν!

Tο πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο

Ερώτηση: Οι τοπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι δωρεάν;

Απάντηση

Το πρόγραμμα λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κι επομένως, τα μαθήματα, το περιεχόμενο και το προωθητικό υλικό του Consumer Law Ready διατίθενται χωρίς χρέωση σε όλους τους εισηγητές, εθνικού ή τοπικού επιπέδου.

Οι τοπικοί εισηγητές μπορούν να χρεώνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις εκάστοτε εκπαιδευτικές συνεδρίες, αλλά τους συνιστούμε να παρέχουν την εκπαίδευση χρεώνοντας τη χαμηλότερη δυνατή αμοιβή.

Η αμοιβή που χρεώνεται πρέπει να καλύπτει το κόστος της οργάνωσης και τον χρόνο του εισηγητή.

Ερώτηση: Πού και πότε γίνονται οι τοπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες;

Απάντηση

Ο χρόνος των εκπαιδευτικών συνεδριών ορίζεται από τους εθνικούς και τοπικούς εισηγητές. Συνδεθείτε και δείτε το πρόγραμμα.

Τι ηλεκτρονικές πηγές προσφέρει το πρόγραμμα;

Ερώτηση: Τι ηλεκτρονικές πηγές προσφέρει το πρόγραμμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Απάντηση

Το Consumer Law Ready είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης από ειδικούς, που προσφέρει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές πηγές για τους πολυάσχολους επιχειρηματίες!

Από τον ιστότοπο του προγράμματος έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πηγές που περιλαμβάνουν:

 • υλικό προς ανάγνωση: τα 5 θέματα που καλύπτει το πρόγραμμα περιγράφονται στις ενότητες· πρόκειται για κείμενα γραμμένα στη δική σας γλώσσα με πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο του καταναλωτή, μαζί με διάφορα εργαλεία και καταλόγους 
 • σύντομα βίντεο
 • διασκεδαστικά κουίζ για να παγιώσετε τις γνώσεις σας
 • ένα ηλεκτρονικό τεστ που οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού
 • συχνές ερωτήσεις και φόρουμ, όπου μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να μάθετε πληροφορίες από ειδικούς και συναδέλφους σας

Ερώτηση: Τι είδους ηλεκτρονικές πηγές προσφέρει το πρόγραμμα στους εισηγητές;

Απάντηση

Για τους εισηγητές, το υλικό που χρειάζεται για να προετοιμάσουν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες διατίθεται ηλεκτρονικά:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ενότητες και παρουσιάσεις power-point στη γλώσσα σας, αλλά και προσαρμοσμένες στα επιμέρους εθνικά χαρακτηριστικά
 • Πρότυπα έντυπα, όπως κατάλογοι με τους συμμετέχοντες, πιστοποιητικά ή έντυπα προστασίας δεδομένων
 • Εργαλεία προώθησης (φυλλάδια και δελτία με δυνατότητα εκτύπωσης κι επεξεργασίας, αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά μπάνερ, εικόνες κτλ.)
 • Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πηγές, όπως βίντεο, κουίζ και ηλεκτρονικά τεστ στα οποία μπορείτε να παραπέμπετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Οι παρούσες συχνές ερωτήσεις και το φόρουμ, όπου μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας και να ενημερωθείτε από ειδικούς ή από συναδέλφους σας
 • Μόνο οι εγκεκριμένοι εισηγητές (δηλ. οι εισηγητές του Consumer Law Ready) έχουν πρόσβαση στο υλικό.

Ερώτηση: Είστε έμπορος και ασχολείστε με το διασυνοριακό εμπόριο ή απλώς θέλετε να μάθετε για το δίκαιο του καταναλωτή που ισχύει σε μια άλλη χώρα; Το Consumer Law Ready μπορεί να σας βοηθήσει!

Απάντηση

Κάθε ενότητα αφορά μια συγκεκριμένη χώρα και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενότητες όλων των χωρών από το αρχείο ενοτήτων.

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε όλο το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, κουίζ) και να δείτε τις ερωτήσεις άλλων συμμετεχόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη διεύθυνση e-mail και να δημιουργήσετε έναν επιπλέον λογαριασμό. Για παράδειγμα, έστω ότι είστε ένας Γάλλος έμπορος και θέλετε να προχωρήσετε σε διασυνοριακό εμπόριο με την Ιταλία. Μπορείτε να γνωρίσετε το ιταλικό δίκαιο μέσω του Consumer Law Ready επιλέγοντας τις ενότητες που αφορούν την Ιταλία σε αυτήν τη σελίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα και να κάνετε εγγραφή πατώντας στην «Ιταλία». Διευκρινίζεται πως οι πληροφορίες για κάθε χώρα παρέχονται μόνο στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας. Επομένως, οι πηγές και ο ιστότοπος για την Ιταλία διατίθενται μόνο στα ιταλικά.

Ο ιστότοπος

Ερώτηση: Πώς κάνω εγγραφή;

Απάντηση

Για να κάνετε εγγραφή, συμπληρώστε τη σελίδα "Εγγραφή".

Κατά την εγγραφή, ορισμένες πληροφορίες θεωρούνται προαιρετικές και μπορείτε  να τις δώσετε αργότερα. Ωστόσο, σας συνιστούμε να δώσετε όλες τις πληροφορίες από την αρχή, διότι έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή, θα λάβετε μια ειδοποίηση ενεργοποίησης στο e-mail που έχετε δώσει. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπο, θα πρέπει να πατήσετε στον σύνδεσμο του e-mail.

Εάν ολοκληρώσετε την εγγραφή αλλά δεν λάβετε e-mail ενεργοποίησης, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@consumerlawready.eu, στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά ή γαλλικά.

Ερώτηση: Τι να κάνω εάν έχω τεχνικά προβλήματα με τον ιστότοπο;

Απάντηση

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@consumerlawready.eu, στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά ή γαλλικά.

Ερώτηση: Δεν βρήκα απάντηση για την ερώτησή μου στην ενότητα των πιο συχνών ερωτήσεων. Τι να κάνω;

Απάντηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε και να ελέγξετε στο φόρουμ του ιστότοπου· εάν χρειαστεί, μπορείτε να ξεκινήσετε νέο νήμα. Η ερώτησή σας μπορεί να ενδιαφέρει κι άλλους επισκέπτες και θα απαντηθεί γρήγορα.

Σημείωση: Παρακαλείσθε να ελέγξετε εάν το δίκαιο του καταναλωτή που ισχύει στη χώρα σας παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ.