Consumer Law Ready

Ohjelma

Kun olet lukenut materiaalin, katsonut videot, tehnyt visailut ja verkkotestit, sinulla on riittävät tiedot, jotta voit varmistaa, että pk-yrityksesi on valmis kuluttajaoikeuden muutoksiin.

Vaatimukset ennen sopimuksentekoa annettavista tiedoista

Mitä kuluttajille on kerrottava tuotteesta tai palvelusta ENNEN ostamista?

EU:n kuluttajaoikeusdirektiivin mukaisesti sinun on kerrottava asiakkaalle kahdeksan tietoa ennen kuin hän tekee kaupat tai palvelusopimuksen kanssasi.

Tarkat tiedot on kerrottava kauppapaikalla ja lisäksi kuluttajalle on annettava lisätietoja, jos sopimus tehdään etänä tai liiketilojen ulkopuolella.

Napsauta tätä ja opettele kahdeksan tärkeää tietoa ja se, kuinka niistä kerrotaan kuluttajalle! Selvitä, miten toimitaan kansainvälisessä kaupassa ja kohdellaan toisen EU-jäsenmaan asukkaita. Lisäksi opit, mitä tapahtuu, jos et noudata lain vaatimuksia!

Peruuttamisoikeus

Sopimuksen ja kaupan peruuttamisoikeus on tehokas työkalu, jonka EU:n on myöntänyt kaikille jäsenvaltioiden kuluttajille. Sen nojalla kuluttaja voi purkaa sopimuksen 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta tai palvelun aloittamisesta ilman erillistä syytä.

Sopimus voi liittyä tuotteen, palveluiden ja/tai digitaalisen sisällön toimittamiseen. Haluatko tietää kaiken tarpeellisen peruuttamisoikeudesta ja siitä, kuinka se toimii kauppiaan kannalta?

Napsauta tätä, niin opit, kuinka otat sopimuksissasi oikein huomioon peruuttamisoikeuden ja kuinka toimit, kun kuluttaja perääntyy sopimuksesta tai palauttaa ostetun tuotteen.

Kuluttajan oikeudet ja takuut

 

Yksi tärkeimmistä tuotteiden myyntiin liittyvistä kysymyksistä on takuu eli se, että myyjä on vastuussa myymiensä tuotteiden viallisuudesta. Jos myymäsi tuote tai palvelu on viallinen, lakkaa toimimasta tai ei vastaa sopimusta, mitkä ovat velvollisuutesi kuluttajalle?

EU-lainsäädännön mukaan kauppiaan on korjattava viallinen tuote tai annettava uusi tuote tilalle. Mikä on lakisääteinen takuu ja kuinka se eroaa kaupallisesta takuusta? Miten toimitaan kansainvälisessä kaupassa?

Mitä tehdään, jos tuotteen korjaaminen on liian kallista ja mieluummin korvaisit tuotteen uudella tai antaisit kuluttajalle rahat takaisin? Napsauta tätä, niin opit kaiken viallisten tuotteiden takuista!

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ja kohtuuttomat ehdot

Kun mainostan tuotteitani ja palveluitani kuluttajalle, onko jotain, mitä en saa tehdä? EU-lainsäädäntö määrittelee hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ja kohtuuttomat ehdot.

EU-lainsäädännön mukaisesti käytäntö on hyvän kauppatavan vastainen, jos se estää kuluttajaa tekemästä taloudellisen päätöksen vapaasti ja kaikkien tietojen perusteella. Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat kiellettyjä kaikkialla EU:ssa.

Kuluttajasopimusten ehtojen on täytettävä tietyt vaatimukset. Erityisesti niiden on noudatettava vilpittömän mielen periaatetta eivätkä ne saa aiheuttaa huomattavaa epätasapainoa sopimusosapuolten oikeuksissa ja velvollisuuksissa kuluttajan vahingoksi.

Kuinka voin varmistaa, että mainontani noudattaa EU-lainsäädäntöä? Napsauta tätä ja varmista, että mainontakäytäntösi noudattavat lakia!

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) ja verkkovälitteinen riidanratkaisu

 

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (Alternative Dispute Resolution, ADR) on prosessi, jonka avulla kuluttajien ja kauppiaiden välisiä kiistoja ratkaistaan oikeuden ulkopuolella. Sitä kutsutaan toisinaan myös ”tuomioistuimen ulkopuoliseksi riitojen ratkaisuksi”. Prosessissa käytetään puolueetonta ADR-elintä, joka käyttää erilaisia riidanratkaisutekniikoita, mm. sovittelua, välittäjänä toimimista tai näiden yhdistelmiä.

EU-lainsäädännön mukaisesti ADR-elimessä voidaan ratkoa kaikenlaisia kuluttajien ja kauppiaiden välille syntyneitä kiistoja, jotka johtuvat sopimuksesta. Tuotteet tai palvelut on voitu ostaa verkossa tai kaupassa joko samasta maasta tai eri EU-maista.

Verkko-ostosten huima kasvu on kasvattanut myös verkko-ostoksiin liittyvien riitojen määrää. Euroopan komissio loi eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jolla hoidetaan tällaisten riitojen tulvaa ja tuetaan niin kauppiaita kuin kuluttajiakin.

Napsauta tätä ja lue lisää vaihtoehtoisesta ja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta!

Oma oppiminen

Kuinka opiskella kuluttajaoikeutta?

Paikalliset koulutukset

Voit osallistua paikalliseen koulutukseen, jossa opit kaiken tarvittavan kuluttajaoikeudesta alan ammattilaiselta. Tulossa pian!

Verkkomateriaalit

Jäsenet näkevät koulutusmateriaalit, joiden avulla he voivat opiskella kuluttajaoikeutta verkossa. Kiireiset yrittäjät voivat opiskella heille parhaiten sopivana aikana ja suorittaa verkkotestin, josta saa todistuksen opitusta.