Consumer Law Ready

Program

Putem materijala za čitanje, video zapisa, kvizeva i e-testova dobit ćete znanje koje je potrebno kako bi osigurali da je vaš MSP spreman za potrošačko pravo.

Zahtjevi u pogledu predugovornog informiranja

Što morate priopćiti potrošačima o proizvodu ili usluzi koju nudite PRIJE kupnje?

Direktiva Eu-a o pravima potrošača zahtijeva od vas da pružite osam ključnih informacija potrošaču prije sklapanja bilo kojeg ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga s vama.

Određene infomacije treba izložiti na mjestu prodaje, a daljnje informacije moraju biti prikazane kako bi se sklopio ugovor na daljinu ili izvan vaših poslovnih prostorija.

Pritisnite ovdje kako bi saznali kojih je to osam ključnih informacija i kako ih morate predstaviti! Saznajte što napraviti ako se bavite prekograničnom trgovinom i obraćate se građanime druge zemlje EU-a, te što se događa ako ne poštujete zakonske zahtjeve!

Pravo odustajanja

Pravo odustajanja moćan je alat kojeg pravo Unije pruža potrošačima u svim državama članicama EU-a. Njime se omogućava potrošaču otkazati ugovor u roku od 14 dana od primitika, bez opravdanog razloga.

Predmet ugovora može biti nabava roba, usluga i/ili digitalnog sadržaja. Želite znati sve o pravu odustajanja, i kako funkcionira za vas kao trgovca?

Pritisnite ovdje kako bi saznali kako ispravno uključiti pravo odustajanja u vaše ugovore i kako reagirati ako potrošač odustaje od ugovora ili vraća kupljeni predmet.

Prava potrošača i jamstva

 

Jedno od najvažnijih pitanja u vezi s prodajom robe je "Jamstvo" tj. da je prodavatelj odgovoran za sve nedostatke robe koju prodaje. Ukoliko je proizvod ili usluga koju ste prodali neispravna, prestane raditi ili nije u skladu s dogovorenim ugovorom, koje su vaše odgovornosti prema potrošaču?

Temeljem prava EU-a trgovci su obvezni popraviti ili zamijeniti neispravni proizvod. Što je to zakonsko jamstvo i kako se razlikuje od komercijalnog jamstva? Što se događa u slučaju prekogranične prodaje?

Što se događa u slučaju kada je popravak proizvoda preskup, a trgovac želi zamijeniti proizvod ili potrošaču vratiti novac? Pritisnite ovdje kako bi saznali sve što trebate znati o jamstvima za neispravnu robu!

Nepoštene poslovne prakse i nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima

Kada oglašavam svoje proizvode ili usluge potrošačima postoji li nešto što ne bih trebao raditi? Pravo EU-a utvrdilo je nepoštene poslovne prakse i nepoštene uvjete u ugovorima.

Poslovna praksa je nepoštena temeljem pravu EU-a kada onemogućava potrošača u donošenju slobodne, u potpunosti informirane gospodarske odluke. Nepoštene poslovne prakse zabranjene su na razini EU-a.

Uvjeti u potrošačkim ugovorima moraju udovoljavati određenim standardima kako bi bili u skladu s načelom dobre volje, te se izbjegla neravnoteža na štetu potrošača u pogledu prava i obveza između ugovornih strana.

Kako mogu osigurati da je moje oglašavanje u skladu s pravom EU-a? Pritisnite ovdje kako biste osigurali da je vaša praksa oglašavanja u skladu sa zakonom!

Alternativno rješavanje sporova (ARS) i Online rješavanje sporova (ORS)

 

Alternativno rješavanje sporova (ARS), naziva se i "izvansudsko rješavanje sporova", postupak je kojim se omogućava potrošačima i trgovcima riješiti sporove izvan suda. Uključuje korištenje neovisnog tijela za ARS koje pruža tehnike za rješavanje sporova uključujući posredovanje, arbitražu i kombinaciju metoda.

Sukladno pravu EU-a ARS se može koristiti za sve sporove koji proizlaze iz ugovora sklopljenog između trgovca i potrošača. Proizvode ili usluge mogle su biti kupljene na internetu ili izvan njega u istoj zemlji ili u različitim zemljama EU-a.

Eksponencijalni rast u elektroničkim trgovinskim transakcijama znači da broj sporova vezanih za kupnju na internetu također raste. Europska komisija osmislila je Platforma za Online rješavanje sporova (ORS) kako bi se upravljalo povećanim brojem takvih sporova i pružila podrška trgovcima i potrošačima.

Pritisnite ovdje kako bi saznali više o Alternativnom rješavanju sporova (ARS) i Online rješavanju sporova (ORS)!

Vaše učenje

Načini učenja o potrošačkom pravu

Lokalni tečajevi

Moći ćete se priključiti lokalnom tečaju kako bi saznali sve što trebate znati o potrošačkom pravu od profesionalca. Uskoro!

Online materijali

Članovi će imati pristup obrazovnim materijalima kako bi im pomogli naučiti o potrošačkom pravu na internetu. Zaposleni poduzetnici moći će učiti kada imaju vremena i ispuniti e-test, te o naučenom dobiti potvrdu.

Prijavite se sada kako bi započeli s učenjem!