Prawo odstąpienia od umowy

Przed pobraniem i przeczytaniem Modułu 2, obejrzyj załączone informacyjne filmy wideo. Następnie może wykonać nasz krótki quiz, który składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących wymogów, jakie należy spełnić przed zawarciem umowy. Po zaliczeniu quizu możesz przejść do Modułu 3.

 

Sprawdź swoją wiedzę i przystąp do quizu już teraz!

Po obejrzeniu powyższych filmów, pobraniu i przeczytaniu Modułu 2 będziesz gotowy do naszego quizu opartego na pytaniach wielokrotnego wyboru.

Zastrzeżenie: Niniejszy quiz opiera się wyłącznie na prawie UE, dlatego poprawne odpowiedzi mogą nie odzwierciedlać w pełni dodatkowych wymogów obowiązujących ewentualnie w Twoim kraju. Dokładne informacje znajdują się w modułach.

Twój wynik to