Ucz się i sprawdzaj wiedzę

Zasoby internetowe

Zapraszamy do korzystania z zasobów internetowych! W tym miejscu znajdziesz materiały, które opisują szczegółowo, co możesz, a czego Ci nie wolno robić we własnym kraju, a także w przypadku sprzedaży transgranicznej itp.

Dopilnujemy, aby materiały szkoleniowe dotyczące CLR zostały dostosowane do najnowszych dyrektyw UE po ich zaadoptowaniu do krajowych przepisów.

Moduł
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Przedumowne wymagania informacyjne

Jakie informacje masz obowiązek przekazać klientowi przed sprzedażą produktu lub usługi? Dowiedz się więcej!

Moduł
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prawo odstąpienia od umowy

Czy konsument może odesłać produkt , który wcześniej nabył i otrzymał? Na jakich warunkach? Dowiedz się więcej o prawie do odstąpienia od umowy!

Moduł
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prawa i gwarancje konsumenta

Jakie są Twoje obowiązki jako handlowca, jeżeli sprzedany przez Ciebie produkt przestanie działać? Dowiedz się wszystkiego na temat praw i gwarancji konsumenta.

Moduł
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nieuczciwe praktyki handlowe i warunki umowne

Jakie praktyki są niedozwolone podczas reklamowania produktów lub usług? Jakich warunków umownych nie można stosować? Dowiedz się więcej o nieuczciwych praktykach handlowych i warunkach umownych!

Consumer Law Ready w praktyce: Pytania i odpowiedzi

Twoje pytania dotyczące programu Consumer Law Ready

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat projektu Consumer Law Ready, kliknij tu

Wykonaj e-test i odbierz certyfikat!

Looking for the correct information on the General Data Protection Regulation?

Have a look at the Information Material for SMEs provided by Consumer Law Ready